Stå fast vid ett förbud mot uranbrytning

Det är inte rimligt att vi ska riskera att förstöra en vattentäkt för hundratusentals personer.

I dag finns det ett förbud mot att bryta uran i Sverige. Detta för att brytningen av uran innebär stora risker för människor och naturen i området. Nu vill flera partier ompröva detta förbud och göra det tillåtet med uranbrytning igen, trots de stora riskerna.

2012 skedde en olycka i Talvivaara, i Norra Finland, där hundratals miljoner liter vatten med nickel, kadmium och radioaktivt uran rann ut ur en gruvdamm. ”Vi räknade inte med några akuta risker och läckan i dammen kom som en överraskning för oss”, sa gruvans platschef. Olyckan i Finland visar att trots sträng miljölagstiftning så kan olyckor ske och när de sker så blir konsekvenserna oerhört allvarliga.

I dagsläget har Sveriges kommuner veto för att kunna stoppa gruvplaner. Det är dock bara kommunen där gruvan kan bli placerad som har något att säga till om. En gruva i Oviken skulle ha påverkan på många fler än bara de som bor precis i de byarna. Om det skulle bli en allvarlig olycka vid gruvan, likt den i Finland, så skulle alla människor runt Storsjön och längs hela Indalsälven påverkas betydligt. Inte bara skulle naturvärden i form av skog och natur kunna ödeläggas, även vattentäkten för hundratusentals personer riskerar att förstöras.

Kärnkraftsförespråkare hävdar gärna att vi måste bryta uran i Sverige för att säkra en möjlig utbyggnad av kärnkraften. Om uran bryts i Sverige får vi dock inte anrika det själva vilket innebär att det måste säljas på den öppna marknaden. Det finns därmed inga garanter för att det uran som bryts i Sverige inte kommer att användas till vapentillverkning.

Det förs fram i debatten att vi behöver vanadin och andra metaller till vårt omställningsarbete från den fossila världen. Självfallet behöver vi minska våra fossila utsläpp radikalt, men vi behöver hitta andra vägar till en hållbar energiförsörjning. Det är inte rimligt att vi ska riskera att förstöra en vattentäkt för hundratusentals personer eller öka tillgången till uran för vapentillverkning.

/Uttalande antaget på distriktsårskonferens 2023 av Vänsterpartiet Jämtland Härjedalen, genom distriktsordförande Nisse Sandqvist

Powered by Labrador CMS