Släpp flyglinjen Östersund–Umeå!

V: Bygg istället hållbara kommunikationer i norra Sverige.

Region Västerbotten har försvarat behovet av en flyglinje mellan Umeå och Östersund med motiveringen att den behövs för patienttransporter till och från Norrlands universitetssjukhus. Trafikverket har velat lägga ner den ett flertal gånger då avtalet varit uppe för omförhandling. Vi i Vänsterpartiet Region Västerbotten och Vänsterpartiet Region Jämtland-Härjedalen vill att linjen avvecklas och att vi får hållbara kommunikationer som utvecklar norra Sverige!

Enligt Region Jämtland-Härjedalen används flyglinjen i väldigt liten utsträckning för patienttransporter. De som reser till Umeå gör det i första hand med Ambuss, det vill säga en långfärdsbuss anpassad och bemannad för patienttransporter. Den kör under tider på dygnet för att få ihop dagsbesök. Det subventionerade flyget går med några få affärsresenärer eller går helt tomt. En lösning som används minimalt av hälso- och sjukvården och knappt av andra resenärer kan omöjligt vara bra.

Det finns alternativ här och nu. Ambussen går regelbundet med passagerare mellan Östersund och Umeå. Svenskt Ambulansflyg finns i Umeå och kan transportera patienter vars tillstånd är så allvarliga att Ambuss eller vanlig ambulans inte är ett alternativ. Ambulansflyg må vara dyrare per resa än en statssubventionerad linjeflygning men ett linjärt plan som återkommande går tomt är både dyrare och mindre hållbart än ett plan som endast flygs vid behov.

Kommunikationerna mellan Östersund och Umeå och resten av Norrland behöver utvecklas, men det görs inte med en illa använd flyglinje. Det är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller av miljöskäl. För en långsiktig utveckling av norra Sveriges städer och inland krävs därför en omställning från flyg till tåg.

På kort sikt är lösningen att utöka kollektivtrafiken. Den kollektivtrafik som finns idag räcker inte till. En utökad kollektivtrafik kommer att kunna gynna de orter som ligger längs linjerna på ett sätt som ett flygplan aldrig gör. På lite längre sikt behövs det rälsbunden trafik, både i riktning sydnord och östväst.

Försvarsmakten har signalerat om nödvändigheten av att bygga ut kapaciteten för persontrafik på räls i Norrland när försvaret byggs upp med flera värnpliktiga och på flera orter. Inlandsbanan är en ständigt bortvald möjlighet för snabba och säkra transporter i Sveriges inland via Östersund. Satsningar på Inlandsbanan skulle knyta ihop även Härjedalen som idag står helt utan alternativ.

Bygg hållbara kommunikationer för hela norra Sverige!

Elin Hoffner gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Jonas Karlberg gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten

Powered by Labrador CMS