Replik till Charlie Jansson, ordförande SSU Strömsund

Det är inte Centerpartiet som i decennier konsekvent fört en centraliseringspolitik som varken bidragit till en rimligare omställning av drivmedelspriser eller bättre förutsättningar för glesbygden generellt.

Annie Lööf föreslog redan kort innan denna mandatperiod en kollektivtrafikbonus på två miljarder som skulle gå till regioner i hela landet för att öka andelen resor. Särskilt i lands- och glesbygdsregioner. Detta var i ett miljövänligt syfte som samtidigt inte skulle jaga ner de som väljer bil.

Centerpartiet verkar ständigt på alla plan av de politiska hierarkierna för bättre förutsättningar för att kunna bo och verka i hela vårt land, såväl i kommuner och regioner, som i riksdagen.

Detta gäller inte bara kollektivtrafik utan även bland annat satsningen på lokal infrastruktur, bredband i orterna, gröna näringarna, besöksnäring, strandskydd, och skatteåterbäring på vatten/vindkraft.
Goda satsningar för att unga ska få rika fritidsaktiviteter som skapar gemenskaper är vanligtvis en kommunfråga i grunden.

Kommunerna som också via skatteväxling finansierar stora delar av kollektivtrafiken.

Kanske politikerna som behöver "ta huvudet ut sanden" är de som haft mest ansvar i Strömsunds kommun, och nästa varje annan nivå av politisk makt, som längst. Nämligen Socialdemokraterna.
I år är det val och krafter, både från långt åt vänster till höger, vill nu påstå att Centerpartiet i sin helhet har övergivit lands- och glesbygden. Samt att sina egna partier nu ska ha tagit Bondeförbundets mantel.

Tacksamma är vi dock för att landsbygden i fråga får mer uppmärksamhet i år än tidigare vanligt. Men då är det upp till bevis och verkstad i slaget om förtroendet bland de som bor utanför storstäderna.

Är dessa yttringar konstruktiv kritik som kan leda till fler och bättre lokalpragmatiska lösningar för hela landet i slutändan?

Eller blir det bara ytterligare huvudlös populism, pajkastretorik, och nedröstningsmissnöje på inlandsbefolkningens bekostnad?
Centerpartiet Jämtland går återigen till val med löftet att vara hela regionens parti. Som partiet alltid gjort och kommer fortsätta göra som högsta prioritet.

Carl West, vice-ordförande för CUF Jämtlands län och kyrkopolitiker i Östersunds församling.

Powered by Labrador CMS