Regionplan och budget – C och M 

Moderaternas och Centerpartiets regionplan och budget är en möjlighet att skapa ett samhälle där varje individ har möjlighet att blomstra.

I en värld som ständigt förändras är det dags för oss att reflektera över våra visioner och ambitioner. Vi kan skapa en framtid som är trygg, hoppfull och främst, hälsosam. Denna framtid bör kännetecknas av långsiktig hållbar regional utveckling och högkvalitativ hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla, oavsett var i vårt län vi bor.

Föreställ dig en framtid där vårt län blomstrar och växer, där samhällen, byar och landsbygdsområden alla är lika livfulla och fyllda av möjligheter. Genom att investera i regional utveckling skapar vi inte bara fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, utan vi ger även liv åt mångfaldigt kulturellt rika samhällen där vi människor trivs och engagerar oss.

I vår regionplan och budget för 2024 betraktar vi hälso- och sjukvård som en grundläggande rättighet som är tillgänglig för alla, oavsett plats eller ekonomisk situation. Hälso- och sjukvård av högsta kvalitet bör vara tillgänglig i hela vårt län, och genom innovativ teknik kan vi nu få kompletterande vård och rådgivning digitalt. Det ger oss trygghet i vetskapen att kunnig personal och resurser finns till hands för att hantera våra hälsobehov.

Vi ska även fokusera på förebyggande insatser och livsstilar som främjar välbefinnande. Hälsa är inte enbart frånvaron av sjukdom; det är en helhetsupplevelse av fysiskt, mentalt och socialt välmående. Vi bör uppmuntra och stödja varandra att leva aktiva, balanserade liv och att göra medvetna val för vår hälsa och miljö.

Vi bör komma ihåg att tandvård handlar om mer än bara upprätthållandet av en god tandhälsa; det handlar om rätten till ett leende och förebyggandet av sjukdom. Alla bör ha rätten till friska tänder från tidig ålder och möjligheten att bevara sitt leende livet ut.

Livfulla och möjlighetsrika samhällen behöver ett rikt förenings- och kulturliv. Konst, idrott, musik, teater, litteratur och alla former av kreativitet bör inte vara privilegierade för några få, utan för alla att njuta av. Kulturella utbyten stärker vår förståelse för mångfald och binder samman oss som medborgare, vilket bygger ett tryggare samhälle där alla inkluderas.

Kollektivtrafiken bör inte bara vara ett transportmedel, utan en livsnerv som förbinder och håller samman vårt län. Den öppnar dörrar till nya möjligheter för arbete, utbildning och fritidsaktiviteter samtidigt som den minskar vår miljöpåverkan. Kollektivtrafiken bör vara prisvärd och enkel att använda, så att alla kan förlita sig på att de bekvämt når sina destinationer i tid.

Vi tror på varje människas inneboende förmåga att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Vi bör uppskatta vår personals roll i att uppnå vår vision, och deras förmåga att ta ansvar för att utveckla våra verksamheter och de ekonomiska förutsättningarna bör inte underskattas. De ekonomiska utmaningarna är stora och därefter är det viktigt att ta ansvar även under 2024. Vi kan inte låta underskottet fortsätta växa, vi måste ta ansvar här och nu. 

Moderaternas och Centerpartiets regionplan och budget är en möjlighet att skapa ett samhälle där varje individ har möjlighet att blomstra. Genom att satsa på utveckling banar vi väg för en framtid präglad av trygghet, hopp och möjligheter. Det är tillsammans vi kan göra denna vision till verklighet och skapa ett bättre Jämtland och Härjedalen, inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer. Moderaterna och Centerpartiet i Region Jämtland Härjedalen 

 

Powered by Labrador CMS