Prata svenska på SFI är en förutsättning för att lära språket

Många invandrare klagar på att SFI inte kan lära dem att prata svenska, men många erkänner inte att det är deras eget fel.

Varje lärande har två pelare, den första är teori och den andra pelaren är praktik. För att lära oss ett nytt språk i språkinlärning måste vi först lära oss grammatik och det språkets ord och sedan försöka tala det språk. Med andra ord , vi kan lära oss språket genom att träna.

Jag fick möjlighet att studera i tre SFI i tre olika regioner under ett år på grund av min flytt. Jag tror att alla tre skolorna hade tillräckligt bra miljöer för att lära språk , men jag såg väldigt få människor använda den här miljön. Det ljud jag hörde mest var arabiska språk, visst är det intressant, jag skulle lära mig arabiska om jag provade lite på skolan som jag gick för att lära svenska.

Det fanns många träna svenska bord i skolor , men vid de borden hittade alla någon som kunde sitt modersmål. Samtalen var oftast berättelser om hur de kom till Sverige. Det fanns en tro som jag hörde väldigt ofta, det var en vanlig uppfattning att ingen kan lära sig prata utan att de får jobb. Hur möjligt är det att uppnå något genom acceptera en sådan inställning från början.

Lösningen är dock väldigt enkel, om alla inte pratade sitt modersmål i skolan och accepterade att det enda språk de kunde prata med alla var svenska skulle de förstå att det var möjligt.

Till sist, mitt råd till alla som kommer SFI är om ni vill lära er svenska, sluta prata era modersmål i skolan.

Saban Balkan SFI Bräcke

Powered by Labrador CMS