LEDARE

När vi ska ställa om till fossilfritt samhälle?

Sveriges politiker borde satsa på biogas i första hand under den tid det tar att fasa ut befintlig fordonspark.

Vi satsar på elfordon för framtiden men infrastrukturen för laddning är otillräcklig.

Dessutom saknas snart den el som fordonen ska laddas med! En elbils största miljöpåverkan är tillverkningen. Sedan får man köra 12 000 mil innan eldriften kompenserar den miljöpåverkan.

Elbilar dyra och känsliga för olyckor. Det behövs inte mycket för att bilen ska skrotas.

En elbil som varit med i en olycka i Tyskland omhändertas av räddningstjänsten som sänker bilen i en container med vatten för att hindra att brand uppstår.

Det här leder naturligtvis till skyhöga försäkringspremier.

Elbilar behöver el, samtidigt sätter kommunala veton effektivt stopp för en majoritet av alla planer på vindkraft på land och vatten.

Det produktionsslag som kan byggas ut snabbast för att producera el.

Ny kärnkraft ligger minst 10-15 år fram i tiden innan den kan producera.

Samtidigt har vi stora problem med att distribuera el mellan delarna av vårt land.

Här har utbyggnad av stamnätet i över tio år fastnat i olika överklaganden som stoppat processen.

I slutet av förra året fanns det 4 980 543 registrerade personbilar i Sverige.

Av dessa drevs 89 procent av bensin eller diesel.

Rena elbilar var då 110 117, laddhybrider 189 498 och biogashybrider 152 738.

Sedan har vi 85 554 stycken lastbilar och ett otal arbetsmaskiner, traktorer etc som främst drivs med diesel.

Det kommer att ta minst tio till 15 år att fasa ut denna bilpark, minst!

Och under tiden fortsätter de fossila utsläppen.

Jag är förvånad över att våra politiker lägger alla ägg i en korg med sin satsning på elektrifiering av den svenska fordonsparken.

Det är en dyr och omständlig väg att gå och det kommer att ta många år innan vi kan köra elbil lika enkelt som en bensin eller diesel.

Norrmännen som ligger i framkant när det gäller elbilar knorrar när de kommer hit över brist på laddstationer.

Och lycka till med att åka på semester i England, Frankrike eller Spanien med elbil!

Ungefär 2,5 miljoner av personbilarna är bensindrivna.

Alla dessa går enkelt att bygga om till hybridrift, bensin/biogas.

Det till en kostnad av ca 40-50 000 kr per bil.

Att köra på biogas innebär att man till och med får en positiv miljöeffekt.

Metan som annars skulle gå ut i atmosfären förbränns.

Det går även att bygga om dieselfordon även om miljöeffekten där blir lite sämre.

Det här vore den absolut enklaste vägen att få ned utsläppen från den befintliga bilparken.

Betydligt enklare och effektivare än att blanda biobränsle i bensin och diesel.

I åratal har Sverige haft skattebefrielse för förnybar biogas, något som EU-domstolen underkänt och som innebar att den 23 mars lades det på 4,7-5 kr i skatt per kilo gas.

Något som för övrigt drabbade många bönder och åkerier som satsat på biogas.

Biobränslen som vi blandar bensin och diesel med köper vi in från hela världen-

Biogas kan vi producera själva!

Sveriges politiker borde satsa på biogas i första hand under den tid det tar att fasa ut befintlig fordonspark.

Ge landets bilister bidrag till att bygga om till biogas.

Det ger en bilpark som kan köras överallt och som kan använda befintlig infrastruktur av tankstationer och verkstäder.

Elfordonen kommer, men den dag det står en elbil på var mans uppfart är nog långt borta!

Powered by Labrador CMS