Kyrkgatans björkallé fortfarande hotad

En förflyttning av hållplatserna för stadstrafiken på Kyrkgatan är i sig ett dåligt förslag.

Östersunds kommun fortsätter sin planering för att ta ner delar av den både kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla björkallén längs Kyrkgatan söder om G III torg. Planen är att flytta det nuvarande busshållplatsläget på Kyrkgatan vid Busstorget ett kvarter söderut till kvarteret utanför Hotell Östersund.

Kommunen har begärt dispens från det generella biotopskyddet för alléer för att kunna flytta hållplatserna. Länsstyrelsen har begärt kompletteringar där kommunen bland annat skall redovisa alternativa lösningar för placering av hållplatserna. Svaret är anmärkningsvärt.

Kommunen för ett långt resonemang om behovet av förbättring av främst landsbygds- och regiontrafiken i den sk Östersundslänken. Det anmärkningsvärda är att landsbygds-och regiontrafiken inte berörs av detta förslag.

Det är hållplatserna för stadstrafiken som flyttas. Det naturliga är att behålla hållplatserna i sitt nuvarande läge.

En förflyttning av hållplatserna för stadstrafiken på Kyrkgatan är i sig ett dåligt förslag. Det innebär att

-Hållplatserna kommer längre från affärer och annan service

-Övergången mellan stads- och landsbygdstrafik försämras

- Genomströmningen av kunder genom Mittpunkten och främst Kärnan kommer att minska, med flera butiksnedläggningar som följd

- Förslaget är trafikfarligt. Det nya hållplatsläget på Kyrkgatan är trångt och har försvårande höjdskillnader. Där blandas gång- och biltrafik på samma smala ytor precis framför ingången till Hotell Östersund.

- En investering på över 30 mkr helt i onödan

Vi hoppas att Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens.

Det naturliga alternativet är att behålla det nuvarande hållplatsläget vid Busstorget!

Stadsmiljöföreningen Östersund

Powered by Labrador CMS