Ung Reporter

JT:s ungreporter frågar ut partierna: Kristdemokraterna

LÄNET (JT Partierna har svarat på mina tre centrala frågor om ungas röst i demokratin. Nu kommer svar från Kristdemokraterna i Jämtland Härjedalen.

Publicerad Senast uppdaterad

Vilka ungdomsfrågor anser ert parti vara de viktigaste för Jämtland Härjedalen?

Egen bostad ger en självkänsla som också gör att den unge känner motivation till jobb, som också ger en direkt koppling till att bli en del av samhället. Kristdemokraterna vill därför att en översyn av kredit restriktionerna görs och att förstärkt amorteringskrav tas bort. KD vill också att ränteavdraget blir kvar. Dessutom vill KD stimulera ungas bosparande genom ett frivilligt autospar för alla mellan 18-39 år med inkomst av tjänst. Att staten sänker skatten på det sparande med 20 %. Vi vill också att unga under 25 år lättare kan få jobb genom ett dubbelt jobbskatteavdrag. Den psykiska ohälsan bland unga måste förebyggas och åtgärdas med bl.a. mera resurser för att minska köer till BUP och vuxenpsykiatrin.

Vad har ert parti rent konkret gjort för barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen under den existerande mandatperioden?

KD har som grund tydliggjort och kommunicerat ut vikten av en trygg vardagsmiljö, skolan, hemmet. Den tryggheten är bärande för alla unga. En trygg start i livet. Vi har varit pådrivande att köer till BUP måste sänkas. Beaktat och deltagit i seminarier, gällande Folkhälsoarbetet i regionen. Att primärvården får stöd för kunna ge inte minst unga tillgång till god och nära vård. I Härjedalen har KD drivit och fått gehör för en motion om att elever ska kunna nå elevhälsan (skolsköterskan och kuratorn) online dygnet runt. Även vid lov. Deltagit och medverkat till Barnahus. Beaktat kulturarbetet i regionen.

Vad skulle ni vilja säga till den unga vuxna som får rösta för första gången i höst?

Kristdemokraternas ord till dig som förstagångsväljare är: Agenda 2030 17 mål. Ett extra fokus på hållbarhet. Att statsväsendet finns och kan-ska agera när så krävs. Ett samhälle där trygghet, tillit, alltid är en del av vardagen för alla. Ett samhälle där den unge får bärande värderingar från tidig ålder. En framtid där du känner dig delaktig i vardagen, beredd att ge din insats för dig själv och andra. En skola-utbildning som ger kunskap-värderingar som är så viktig i möte med andra människor. En skola som inkluderar alla, där varje elev blir sedd. Beslut som ska tas och måste tas, ska tas så nära dem de berör. En samlad bild av ditt val på kort-lång sikt. Kristdemokraterna är redo att axla rollen för ett tryggare Sverige.

Kristdemokraterna håller som vi ser ett stort fokus på arbete och boendes vikt i samhället. Det har varit stor brist på boenden runt om i inte bara Jämtland, men hela Sverige. De nämner också skolan och elevens psykiska hälsa och hur pass viktigt det är för dem. Detta är ett stort plus för oss elever eftersom vi ofta kan känna att vår hälsa hamnar i skuggan på grund av långa BUP köer och annat.

Min kommentar: Kristdemokraternas svar låter förnuftiga. Rösta från hjärtat kära läsare, alla röster räknas.

Powered by Labrador CMS