LEDARE

Kriget vilar som ett grått moln över oss

Och pandemin fortsätter.

Efter några dagars besök på Irland med obligatorisk munskyddsanvändning är det bara att konstatera att pandemin fortfarande är i högsta grad pågående.

På Irland ökar antalet covidfall kraftigt liksom i närliggande Storbritannien.

Besöket på Irland var mitt första utlandsbesök sedan 2019.

Resandet verkar ha kommit i gång men jag noterar att all inrikestrafik fortfarande går från Terminal 5 på Arlanda tillsammans med utrikestrafiken.

Nu kom beskedet att ett utbrott av covid leder till lockdown av 27 miljonersstaden Shanghai!

Covid kommer att följa oss länge. Inte bara att själva sjukdomen poppar upp utan kanske mest för att den påverkat olika produktions och transportkedjor.

Något som leder till brist på komponenter och reservdelar.

Här på företaget har vi sedan en månad en av redaktionens bilar stående på grund av att en reservdel visat sig saknas.

Jag kan påpeka att det rör ett av Europas största bilmärken.

Kriget i Ukraina påverkar oss också.

Landet har under åren byggt upp en stor industri som underleverantörer till bilindustrin.

I Europa har olika biltillverkare tvingats dra ned produktionen för att man inte längre får

kablage och annan elektronik från ukrainska underleverantörer.

Bränslepriserna som hoppar upp och ned är ett annat resultat.

Men, den viktigaste effekten av kriget är nog både skenande livsmedelspriser och brist på vissa livsmedel.

Både Ryssland och Ukraina är några av världens största spannmålsproducenter.

Ukraina världens största exportör av solrosolja.

Ryssland och Belarus stora exportörer av konstgödsel.

Det här kommer få stora effekter både i plånbok och på vår tallrik!

Mycket spannmål används som djurfoder och där har priserna skjutit i höjden.

Även konstgödselpriserna liksom bränslet.

Sveriges lantbrukare går alltså in i vårbruket med kraftigt ökande kostnader som de i sIn tur måste plocka ut från konsumenterna!

Som i alla sådana här sammanhang kommer vi att se effekter som ingen överhuvudtaget räknat med.

Som att vi inte får ekologiska bananer från Equador eftersom de fraktas med ryska fartyg!

Churchill sa en gång att detta är inte slutet, det är inte heller början på slutet men kanske slutet på början!

Vi är nog ganska långt från att se något slut på det här eländet!

Kriget i Ukraina fortsätter med ryska attacker emot civila mål.

Den ukrainska militären fortsätter sitt hårdnackade motstånd.

Flyktingströmmen ökar till Europas länder!

Vi ser redan hur inflationen drar i väg och snart även räntorna.

Det som händer i Ukraina drabbar oss alla och även om stridigheterna skulle sluta snart kommer alla européer att få leva med konsekvenserna i många år.

Powered by Labrador CMS