Kommundirektörens ovilja till demokrati

Nu finns det svart på vitt att kommundirektören styr den politiska styrningen i Bräcke kommun.

Där han skapar egna metoder för att räkna underskrifterna till folkinitiativet Hantverksgatan 21, och sålunda kunde han bara godkänna 159 underskrifter av strax över 600 stycken. 

När vi krävde en omräkning av underskrifterna, svarade han att de följt de fastställda rutiner som fanns för folkomröstning. 

Då begärde vi ut de fastställda rutinerna och vem som fastställt dom. 

Till svar fick vi att de fastställdes av kommunstyrelsen när de beslutade att det var för få underskrifter, således togs rutinerna som nu bytt namn till metoder efter räkningen av underskrifterna! 

Och när vi kontrollerar kommunstyrelsens justerade protokoll med Diarienummer KSK 2024/245 från den 22 maj och § 82 

Då har inte rutiner eller de som kommundirektören nu döpt om till metoder blivit godkända. 

Kommundirektören har således bestämt sig för att det inte ska bli någon folkomröstning. Han går dessutom mot både tjänstepersoner och SKR, kring att komplettera insamlade namnunderskrifter och personnummer. 

SKR och tjänstepersoner anställda av Bräcke kommun säger att, det inte står någonstans att det inte är tillåtet att komplettera underskrifter och personnummer under de 6 månader som gäller för insamlandet av underskrifter för folkomröstning. 

Ska vi i Bräcke kommun ha en kommunchef som motarbetar demokratin i Bräcke kommun? 

En kommundirektör som dessutom far med osanning skriftligt. 

Christer Olsson 

Conny Österhof 

Håkan Olsson

Jämtlands Väl Bräcke 

Powered by Labrador CMS