Hur kan vattenverket bli en miljard dyrare?

Rekord i okunskap från Östersunds kommun.

Östersunds kommun har återigen slagit rekord i okunskap i och med den pågående upphandlingen och genomförandet av vattenverket i Minnesgärde. 

Hur kan man ens tolerera att man hittills upphandlat och betalat konsulter för över 100 miljoner kronor med en ursprunglig budget på 350 miljoner kronor. En budget som reviderats flera gånger och nu är uppe i 1,7 miljarder. En budget som enligt VA-chefen är nerprutad från 2,7 miljarder. 

Alla dessa upprevidering har alltså kommunföreträderna bara accepterat, utan förmåga att granska och ifrågasätta. 

VA chefen uttalar sig att hon tillsammans med SWECO och NCC ska se till att hålla nere kostnaden. 

Två företag som har som affärside att fakturera maximalt och nu skall ges chansen utan kontroll. 

Om någon tagit referens Storliens VA.verk och Bydalens VA-verk med dessa två aktörer så hade projektet stoppats direkt. 

Till råga på allt var det VA-chefen personligen som drog igång att bygga nytt där samstämmiga VA-aktörer i Sverige tar sig för pannan och undrar vad Östersunds kommun sysslar med. Det har utan svårigheter gått att bibehålla det gamla vattenverket, komplettera med en tillbyggnad för membranenheterna samt eventuellt för kraftförsörjning. 

Detta till en kostnad av 400-500MSEK. Utifrån dessa kontrollerbara fakta måste frågan ställas om handläggarna har fortsatt förtroende hos kommunledningen? 

Ytterligare graverande är den person kommunen placerat som projektledare. En person med total avsaknad på teknisk kompetens inom VA samt rutin att leda stora entreprenader. 

 De personer inom den kommunala organisationen som hade kompetens om vattenprocessfrågor samt lokalt om Minnesgärdets vattenverk slutade omgående när man upptäckte vad VA-chefen planerade. 

 Det krävs ingen specialkompetens för att konstatera att ingen har koll på nånting i detta projekt.

Konsekvensen om de beslutande inte sätter stopp nu är att man gett tillåtelse att det får kosta hur mycket som helst med hänvisning till det som redan skett. 

 GRÄNSEN FÖR ETIK OCH MORAL HAR ÖVERSKRIDTS så till den milda grad att ett omedelbart avslut måste ske. 

 För ett år sedan kommenterade jag att kostnaderna kommer ligga på 1,5 miljarder när kommunen själva påstod 700 miljoner. Jag hade tyvärr fel. Jag borde redan då förvarnat om 1,7 miljarder. (Eller 2,7 miljarder!) 

 Är det också samma regler för skola och omsorg? 

 Varenda förälder och alla med anhöriga inom omsorgen är de som kommer se maximala nerdragningar inom skola och omsorg till följd av extremt oansvarigt beteende hos projektledningen. 

 Till råga på allt föreslås att vattenförsörjningen skall bolagiseras så att offentlig insyn skall förhindras. 

Ett lika tydligt bevis på att inget står rätt till. 

 För övrigt så har renoveringen av Rådhuset gått från beslutade 22 miljoner till 50 miljoner men nu pekar det på 100 miljoner. Vad ända in i helvete håller Ni på med? 

När skall vi få besked om hur mycket avgångsvederlagen till kommundirektör, VA-chef och de kvarvarande fd fastighetscheferna kostar? Dessa vederlag är billiga att verkställa. 

Samverkansentreprenader på löpande räkning borde för länge sedan vara kastade bland soporna. 

 Thomas Fuchs 

Powered by Labrador CMS