Hemfridsgrupper stoppar gängvåldet!

Jag tror att insatserna måste ske på gräsrotsnivå.

 Narkotikan är orsaken till det mesta av våldet på vår jord. Det föder en brottskultur, som håller på att bli ett hot mot hela vår existens.

Inrätta ”Hemfridsgrupper” i våra bostadsområden! Jag tror att insatserna måste ske på gräsrotsnivå. Sverige består av tio miljoner invånare. Antalet människor som håller på med smuggling och illegal hantering av knark rör sig kanske om några tiotal tusen. Man kan fråga sig varför vi inte rår på dom. Polisen behöver vår hjälp- Det är dags att varje enskild medborgare i Sverige bryr sig. 

Vi kan söka orsakerna till den ökande ungdomsbrottsligheten i efterkrigstidens ändrade familjpolitik, som lett till minskad kontakt mellan föräldrar och barn. Vi har fått gigantiska skolor med stora klasser, förskolor och fritis, ett förändrat arbetsliv, med ett minskat föräldrainflytande som följd. 

Lägg därtill urbaniseringen och stora invandringstal. Omsorgen om våra barn och viljan att dom skall växa upp i en trygg och harmonisk miljö, tror jag dock är lika stark i dag som för 100 år sedan. Hemfriden är det heligaste vi har. I våra bostadsområden finns det föreningar, som arbetar aktivt med frågor som rör medlemmarnas intressen. 

Låt det bli en förstahandsuppgift för de boende att aktivera sig för att stoppa det pågående våldet! Låt oss börja i våra större tätorter, som är särskilt utsatta. Jag är övertygad om att många enskilda är beredda att vara med och delta i en hemfridsgrupp i sitt bostadsområde, vars uppgift är att24 timmar i dygnet hålla utsikt. Detta sker genom att de boende, ett par timmar några gånger i månaden, vaktar sitt och grannarnas boende. 

Så fort något misstänkt upptäcks, slår dom larm till polisen, som snabbt kan vara på plats. En sådan åtgärd tror jag skulle bli mycket effektiv för att stoppa skjutningar och sprängningar i våra hus. 

Det jag föreslår, kan dessutom genomföras på några veckor och kräver inte några stora ekonomiska insatser.

Kurt Folkesson 

 

Powered by Labrador CMS