Ge företagen möjlighet att utvecklas – sänk elskatt och arbetsgivaravgift

Om politiken ger företagen redskapen, då kan vi vända den ekonomiska utvecklingen.

Enligt Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel för Jämtland uppger 39 procent av företagen att de har en mindre försäljningsvolym jämfört med ett år sedan. 21 procent svarar att de gör mindre investeringar. Sämst ser det ut inom byggsektorn och företagen i gruppen handel, besöksnäring och transport.

Det är inte konstigt att det ser ut så. Hushållen håller hårt i plånboken. Många har det tufft.

Men det finns goda möjligheter att vända detta. Om politiken tar ett helhetsgrepp, med omfattande strukturreformer, har Sverige goda möjligheter att se både hushåll och företag landa på fötterna. Marginella åtgärder kommer få marginella effekter. Men om man tar ett helhetsgrepp nu, då kan vi skörda frukterna av det för lång tid framöver.

Vi skulle behöva en permanent sänkning av elskatterna. Och en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften för alla som är 26 år eller yngre.

Sverige har haft en sämre produktivitetsutveckling än våra konkurrentländer sedan 2007. Men med rätt politik kan det bli ändring på den saken.

Nu behövs reformer som gör att fler människor kan gå från utanförskap till arbete. Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete och det måste skapas bättre förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor som varit arbetslösa länge.

För att svensk produktivitetsutveckling ska kunna stärkas måste företagen kunna hitta rätt kompetens. Därför behövs ett nära samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Så får man till en bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och de utbildningar som erbjuds.

Det behöver också bli enklare att investera i nya idéer och projekt. I dag har vi för krångliga regelverk och för långa osäkra processer. Det hindrar investeringstakten i det svenska näringslivet. Tillståndsprövningar behöver vara enkla, snabba och förutsägbara. Annars kommer entreprenörer välja att satsa på annat håll. Då får våra konkurrentländer satsningarna och jobben i stället.

Det finns en enorm kraft i Jämtlands företag. Med rätt förutsättningar kan fler komma i arbete och svensk ekonomi vända åt rätt håll. Om politiken ger företagen redskapen, då kan vi vända detta.

Ola Toftegaard,

Regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Powered by Labrador CMS