Förtroendet för kommunledningen hänger på en skör tråd

Sällan har ett betydelsefullt beslut för kommunen så tydligt präglats av full panik!

För en vecka sedan fattade majoriteten av kommunstyrelsen ett sturskt beslut:

Vi tar bort 400 av kommunens parkeringsplatser i centrum för att ”rädda luften”.

Någon analys av huruvida detta verkligen skulle påverka luftkvalitén i just Östersund ansågs onödigt. Att hålla an med beslutet och följa oppositionens uppmaning att göra just en sådan analys, och dessutom hålla en medborgardialog, röstades obönhörligen ned.

Man följde helt linjen som kommunens miljöchef föreslog. Hennes förslag grundades på en allmän forskning om att ”tog man bort parkeringar så minskades biltrafiken”. Någon som helst analys av hur denna allmänna forskning stämde med de speciella förhållanden, som gäller för Östersund, har miljöchefen inte redovisat.

Att beslutet riskerar årtionden av åtgärder för att rädda stadens centrum från samma utarmning, som drabbat så många andra liknande städer, verkade inte finnas med i majoritetens ställningstagande över huvud taget. Sällan har ett betydelsefullt beslut för kommunen så tydligt präglats av full panik!

Den medborgardialog majoriteten fann helt onödig genomfördes på initiativ av Moderaterna måndag kväll på Gamla Teatern med stort deltagande och många engagerade och kunniga inlägg.

Facit av medborgardialogen var:

  1. Luftmätning bör ske på minst ett ställe till. Dagens plats följer inte normerna, som EU föreskrivit och riskerar ge onödigt dåliga värden.

  2. Kommunens låga kvalitet på sandningsgruset med stort inslag av kalk är förmodligen den största boven i sammanhanget. Det är absolut nödvändigt att byta ut detta grus.

  3. Inte bara biltrafik virvlar upp den dåliga sanden. Högsta mätvärdet inträffade nattetid vid halv storm och nästan ingen trafik.

  4. Den omfattande biltrafiken efter Rådhusgatan och Frösöleden har inte sikte på parkeringsplatser i centrum, utan är på väg mot arbetsplatser i kommunens periferi. Erfarenheten visar att de parkeringsplatser som är föreslagna för att tas bort oftast är tomma fram till kl 10, då butikerna öppnar.

  5. Deltagarna uppmanades i slutet att ta kontakt med sina politiska förtroendevalda och uppmana dem att ta till sig all kunskap, som kom fram på denna medborgardialog

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS