LEDARE

Ett år av förstörelse och död – och ingen slut på eländet

Sanktionerna slår säkert mot den ryska ekonomin. Men vi ska inte glömma att även under normala omständigheter lever många ryssar under eländiga förhållanden.

Det är ett år sedan den debila gubben i Kreml inledde sin fiaskoartade speciella militäroperation i Ukraina.

Och vi kan väl bara konstatera det hela gått så där!

För Sverige och Finland där Nato var en fråga som inte ens fanns på bordet blev angreppet ett uppvaknande och båda länderna sände raskt in ansökan om medlemskap.

En ansökan som sedan har fastnat hos en annan gammal stöt och smygkompis till Putin, Erdogan.

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att handeln mellan Ryssland och Turkiet skjutit i höjden sedan krigsutbrottet.

Vad ska vi nu vänta oss av kommande år?

Sanktionerna slår säkert mot den ryska ekonomin. Men vi ska inte glömma att även under normala omständigheter lever många ryssar under eländiga förhållanden.

Så fort du lämnar de stora städerna och kommer ut i landet ser du människor med ok som hämtat vatten i bybrunnen.

Beräkningar ger vid handen att 30 procent av ryssarna inte har rinnande vatten.

Och anledningen till att de klarar sig är att de alltid odlat på egen täppa och syltar och lagt in till vintern.

För dem är det en ickefråga att IKEA och HM slagit igen, de hade ändå aldrig råd att köpa något.

Inte på McDonalds heller för den delen.

Och några utlandsresor var det aldrig tal om!

Här är snarare skadeglädjen stor över att medelklassen fått det mycket sämre.

Kriget kommer att sluta illa för Ryssland. Ryssland är visserligen stort och har stora tillgångar men.

Under åren har en sådan korruption byggts upp att även i detta läge kommer stora delar av det som nu ska satsat på militären att hamna någon helt annanstans.

Det sovjetiska och postsovjetiska utbildningssystemet med lärare som inte kan ifrågasättas fortsätter i alla led med ledare som pekar med hela handen.

Ifrågasätt aldrig en order, tänk inte själv.

Lyder du en order hur korkad den än är så har du i alla fall inte gjort något du kan straffas för.

Här har vi en stor anledning till att det går dåligt för Ryssland.

Noterbart är att många av yrkessoldaterna är från fattiga delar av Ryssland.

Där att ta värvning är ett sätt att skaffa sig en inkomst.

Det har länge funnits missnöje i de kaukasiska republikerna, Dagestan, Ingusjien, Kabardinien-Balkarien, Nordossetien, Karatjajen-Tjerkessien och Adygeiska republiken.

En anledning till missnöje är att det pumpats in enorma summor i att bygga upp Tjetjenien.

Men väldigt lite i de övriga republikerna.

Samtidigt är majoriteten av statliga tjänstemän etniska ryssar och befolkningen i övrigt muslimsk och fattig.

Frågan är vad som händer när allt fler soldater från dessa delar av Ryssland stupar i ett krig man inte förstår meningen med.

Majoriteten av förbanden har ryska officerare som behandlar soldaterna som skit utifrån deras etniska tillhörighet.

Fortsätter man misslyckas på slagfältet och ta stora förluster skulle det kunna hända att delar av armen revolterar.

Och det skulle innebära början på slutet till den Ryska Federationen.

En stor del av delrepublikerna och de autonoma områdena skulle utnyttja den svaghet som visats för att bryta sig loss.

Powered by Labrador CMS