En trygg demensvård för alla åldrar 

Vi i Centerpartiets seniornätverk vill återigen lyfta förhållanden kring demensvården.

För att få bästa möjliga stöd och vård till personer med alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är rätt diagnos av avgörande betydelse, både för den enskilde samt dennes anhöriga. Det är viktigt att diagnosen ställs av en specialiserad geriatriker för att den symtomlindrande behandlingen blir rätt! 

Eftersom vi i Jämtland inte har tillräckligt med personal som har den kompetens som krävs för att utföra dessa utredningar så är risken stor att många med demens sjukdomar inte får den individuella vården och stödinsatser som är grundläggande för att skapa en meningsfull tillvaro utifrån beslutade genomförandeplaner. 

 Det finns personer med olika demensdiagnoser som bor hemma och får hjälp av anhöriga, utan insatser från kommun eller region. Flera av dem kan vara yngre demenssjuka utan anpassat stöd. När situationen blir ohållbar för att bo kvar hemma, behöver det finnas småskaliga anpassade demensboenden där personalen har utbildning och ges förutsättningar att arbeta personcentrerat och se till den enskildes olika behov.

Behovet av insatser och hur de utformas och ges skiljer sig åt mellan den yngre och äldre personen som har en demensdiagnos, det gäller även deras anhöriga. För personer med demens är det förutom en god vård viktigt att få aktiviteter som är kopplade till dem som personer och deras förmågor. Har man tidigare gillat att dansa, lyssna på musik, läsa eller promenera för att må bättre och bli tryggare är sådana aktiviteter utifrån den enskildes förmåga livsviktiga att de erbjuds. Här kan samarbeten med olika föreningar, organisationer och IT-företag höja tillgängligheten och kvaliteten.

 

Samhällets kostnader för demenssjukdomar är stora och jämförbara med försvarets.

Forskare vid Karolinska institutet har i samarbete med Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund räknat fram att Sveriges totala kostnader för demenssjukdomar uppgick till 81,6 miljarder kronor år 2019. 

Det handlar både om direkta kostnader för till exempel läkemedel, boende, vård och omsorg och indirekta kostnader i form av bland annat obetald anhörigvård. 

Kommunerna bär de största kostnaderna för demenssjukdomar, 82 procent av de totala. Särskilt boende står för 52,6 miljarder kronor och hemtjänst 12,4 miljarder kronor. Anhörigvården beräknas till 13,5 miljarder kronor. Den uppgiften är dock förenad med stor osäkerhet, pga stort mörkertal. 

 

Vi i Centerpartiets seniornätverk vill att Jämtland blir en trygg plats att bo i för personer med olika demensdiagnoser, där personalen har hög och relevant kompetens och ett arbetssätt som bemöter både den enskilde och anhöriga respektfullt. 

 

Centerpartiets ( C ) eniornätverk i Jämtland/Härjedalen 

 

Harriet Andersson, Ragunda 

Berit Johansson, Berg 

Eva Simonsson, Berg 

Lena Åkerlind, Bräcke 

Elisabeth Andersson, Bräcke 

Britt Larsson, Krokom 

Tommy Lennartsson, Krokom 

Jan-Gunnar Eliasson, Strömsund 

Inger Jonsson, Östersund 

 

 

 

Powered by Labrador CMS