Dags avliva myterna om vindkraften!

Vi behöver både vindenergi och Projekt Kaxås!

För ett par år sedan igångsatte Dan Olofsson ”Projekt Kaxås”. Vi är många som tyckte och tycker det var ett utmärkt initiativ för att rädda byns skola och bidra till en allmänt positiv utveckling i bygden.

Det visade sig emellertid snart att insatsen var knuten till ett bestämt villkor- det fick inte byggas någon vindkraft, som kunde störa Dan Olofssons och Kaxåsbornas utsikt.

Under den tid som gått har åtskilliga ovederhäftiga insändare, publicerats i våra lokaltidningar, i ämnet. Negativa synpunkter rörande planerna på det planerade vindkraftprojektet i Nordbyn-Vallsta har haglat i spalterna.

För oss, som i likhet med er i Kaxås, deltar i kampen för en positiv utveckling på den svenska landsbygden och som tror att utbyggnad av vindkraft är bra för utvecklingen i våra byar, är också övertygade om att Den kommer att vara ett verksamt bidrag i övergången till fossilfritt och förnybart i hela världen.

Välkomna ersättningar till våra bygder

Enligt de signaler vi fått, kommer ersättningar till både kommuner och bygder, för den vindenergi vi levererar, att höjas rejält. De planerade verken i Nordbyn kommer enligt de beräkningar vi har, att generera miljonbelopp att fördela mellan Kaxåsbygden och Västbygden.

Eftersom debatten, ofta, bestått av osakligheter och ibland rena mytbildningar, vill jag nedan presentera några ovedersägliga sanningar om vindkraften:

  1. Vindkraften tillhör en av de renaste energislagen- den bedöms av vetenskapen som till och med renare än solenergin.

  1. Det blåser inte mer på sommaren än på vintern! Statistiken visar att det blåser mest under perioden oktober - mars. Det blåser alltså mest under vinterperioden, när behovet av energi är som störst. Vi vet alla att vindförhållandena varierar från dag till dag. Dock vet vi att även om det är vindstilla på marken, blåser det ofta när man kommer upp ett par hundra meter. Tekniken finns i dag att med hjälp av vätgas lagra och utjämna tillgången på vindenergi, mellan perioder när det blåser mycket och perioder när det är vindstilla.

  1. När det gäller det aktuella projektet i Nordbyn, så är det för mig lite på mammas gata. Jag har bott en stor del av mitt liv två km från Nordbyn. Såvitt jag vet har inga som helst protester förekommit från vare sig Nordbyborna själva eller kringliggande byar. Ni som står bakom protestlistorna och som tycks lida mest, är ni som bor uppe i Kaxbackarna. Då bör ni påminnas om att ni har de facto sju till åtta km fågelvägen till de aktuella vindkraftsverken, i Nordbyn. Protesterna kommer från ett mindre antal ortsbor. Listorna är till stor del fyllda av folk från andra landsdelar, som inte har så mycket med saken att göra.

Vi behöver både vindenergi och Projekt Kaxås!

Jag lyckönskar er och övriga Offerdalingar till Projekt Kaxås, men det framtida samhället ställer också krav på ren energi i tillräcklig omfattning och till överkomliga priser. En del vindkraftsmotståndare tror tydligen på kärnkraften som lösningen på framtidens energibehov, det slutade jag tro på för femtio år sedan. Dagens protest mot vindkraft framstår för mig som en liten vindpust i jämförelse med den orkan ni skulle få uppleva i händelse ni skulle föreslå etablering av ett kärnkraftverk i Kaxås! Nej, fortsätt arbeta målmedvetet med Kaxåsprojektet och andra företag, som utvecklar landsbygden, men gör det i kombination med framtidens energi- sol, vind och vatten!

Kurt Folkesson

Faktaruta rörande vindförhållandenas variation över året

Generellt kan sägas att fördelning ser ut så här över årets kvartal:

Kvartal 1: 27%

Kvartal 2: 20%

Kvartal 3: 20%

Kvartal 4: 33%

Utsläppsjämförelser

  • Solkraft: ca 28 g CO2/kWh.

  • Vindkraft:ca 12 g CO2/kWh.

  • Vattenkraft: ca 8g CO2/kWh.

  • Kärnkraft: ca 5g CO2/kWh.

  • rätt enhet är gram koldioxid per producerad kWh vilket innefattar hela livscykeln. Från att byta råvara, till producering, installation, underhåll och avveckling. 

Powered by Labrador CMS