Centern är ett grönt parti

Jag drömmer om ett ekohumanistiskt Jämtland. Där vinsterna för vind- och vattenkraft stannar i kommunerna.

I år är det val. Och definitionen av vänster-och-höger-skalan börjar bli allt otydligare och förvirrande för väljare.

Särskilt nu när blockpolitiken har ändrat sin skepnad. För det nya högerblocket innebär nu borgerlighet att hastigt bygga fler kärnkraftverk. För nu är det vänster att vilja arbeta för grön omställning och lägre utsläpp. För att bli accepterad som höger så gäller det att ha en argare blick på personer med utländsk bakgrund eller som väljer tro på en annan gud. Antirasism är nu vänster.

Den nya betoningen handlar mindre om ett val mellan flera stycken socialistiska eller kapitalistiska partier. Utan känns i stället lika nyanserad som en strid mellan två presidentkandidater i USA. SD, M, och KD satsar i år på att fånga väljare på landsbygden. Ibland så påstår politiker i dessa partier att de har tagit Bondeförbundets arv där C lämnade den. Då kan de gärna också passa på att studera partiets historiska positioner som ett självständigt mittenparti.

Centerpartiets liberalism är inte den vanliga sortens liberalism. Den omfamnar även unika särdrag såsom decentralisering, grön politik, agrarianism, och lokalism. Innan Centerpartiet valde att kalla sig självt för ett grönt socialliberalt parti så användes benämningen ekohumanism. I dagens Sverige behövs nog en ny och unik pragmatisk ideologi med denna insikt mer än någonsin.

För det är på god tid att börja tänka bortom den traditionella vänstern och högern för att finna lösningar på samtidens utmaningar. Som jämtlänning så känner jag en alldeles särskild lokalpatriotisk stolthet som samtidigt inte knuffar bort olika människor. I Eva Röses brandtal på Yran så talades det om medmänsklighet, mångfald, humanism, toxiska mansroller, och den rådande klimatkrisen. Denna skämtsamma fosterlandskärlek förenar Jämtland och skapar samförstånd.

I detta Jämtland passar också ekohumanismen in naturligt. Därför det behövs en självständigt position i den breda mitten för att harmonisera den tystaste polariseringen. Vilket är den mellan stadsbo och landsortsbo. Inte den mörkröda centraliseringen åt vänster eller den tomma populismen åt höger. Jag drömmer om ett ekohumanistiskt Jämtland. Där vinsterna för vind- och vattenkraft stannar i kommunerna.

Där infrastrukturen uppmuntrar olika sätt att ta sig fram. Där köerna är kortare och vården är nära. Där arbetsmarknaden i tätorter är rikare och där företagen är fler. Där fler beslut tas nära den berörda befolkningen. Lokalpolitiken här ska inte behöva spegla splittringarna i riksdagen. Samarbeten kan bli bredare för att nå de mål som enar Jämtland.

- Carl West (C), kandidat i Östersunds kommunalval och Jämtland Härjedalens regionval

Powered by Labrador CMS