C: höj försvarsanslagen och stärk försvaret

Ett europeiskt grannland är under attack. Rysslands invasion i Ukraina inleder en ny, mörk tid i Europas historia. Kriget har snabbt trappats upp av den ryska regimen, med förödande konsekvenser där civila mördats och ett stort antal människor drivits på flykt från sitt hem och från sitt land.

Putins illegala krig är inte bara en attack mot det ukrainska folkets säkerhet och Ukrainas suveränitet, det är en attack mot den europeiska freden och den europeiska säkerhetsordningen.

Centerpartiet vill därför skyndsamt se kraftigt höjda försvarsanslag. Vi vill att försvarsanslagen ska öka i en ännu brantare trappa för att nå målet om två procent av BNP senast år 2025. Det handlar om ytterligare förstärkningar på mellan 30–35 miljarder kronor.

Förstärkningen av försvarsanslagen behöver ske i tät och nära dialog med Försvarsmakten. Det är Försvarsmaktens behov och mottagningskapacitet som ska avgöra, och vi vill därför inte se något definitivt tak för hur stora resurser som kan komma att tillföras till försvaret. De ökade tillskotten behöver också komma på plats så snabbt det bara går så att Försvarsmakten kan göra nödvändiga beställningar i absolut närtid.

Putins aggressiva och vansinniga krig skakar om och förändrar verkligheten även för oss i Sverige. Det måste vi ha en ännu bättre beredskap för att möta. Centerpartiet har under de senaste åren varit en avgörande kraft för de mångmiljardinvesteringar som gjorts i svenskt försvar, både det civila och det militära.

Vi har under de senaste åren agerat för att höja försvarsanslagen, återstarta regementen och förstärka totalförsvaret. Vi behöver nu göra än mer för att stärka den svenska försvarsförmågan och den civila beredskapen – och det behöver ske omgående.

Flera länder har redan nu agerat för att stärka sitt försvar till följd av situationen. Det tydligaste exemplet är Tyskland som redan nu lägger om sin försvars- och säkerhetspolitik utifrån rådande läge. Där tillför man till mer pengar till en försvarsfond för att nå upp till Natos tvåprocentsmål i en snabbare takt.

Vi i Sverige har valt att vara en del av ett enat EU som stödjer och bistår Ukraina. Att Sverige tar emot människor på flykt samt bistår Ukraina med humanitärt bistånd, ekonomiskt stöd, försvarsmateriel och defensiva vapen måste vara en självklarhet i denna krissituation. Vi utesluter inte heller att fler stödinsatser bör göras, samtidigt som vi nu agerar för Sveriges bästa.

Det är hög tid att förstärka Sveriges försvar. Vi måste snabbt kunna ställa om utifrån hur omvärldsläget utvecklas och blir allt mer osäkert. Det finns många politiska frågor där vi tycker olika, men nu är tiden för att hitta gemensamma nämnare och finna enighet, så att vi tillsammans kan agera kraftfullt och resolut. Centerpartiet kommer att vara en konstruktiv kraft för Sveriges bästa.

Annie Lööf, Partiledare
Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson
Per Åsling, riksdagsledamot Jämtlands län

Powered by Labrador CMS