Nämndordförande lämnat fel information om beslut kring Fjällglimten

MYRVIKEN (JT) Ordförande i Vård- och socialnämnden har gått ut i medierna och på mötet om Fjällglimten att nämndens presidium beslutat att inte riva upp nedstängningsbeslutet. Tidigare har upprörda röster hörts över att ett presidium inte kan ta sådana beslut. Nu visar det sig inte ha varit något beslut.

Publicerad Senast uppdaterad

– Vi har haft ett möte, majoritet tillsammans med moderaternas oppositionsråd träffade avdelningschefen och gick igenom. Vi avslutade det mötet med att vi skulle vara eniga om att vidhålla beslutet.

Det sade ordförande i nämnden, Karin Sundin, på mötet med aktionsgruppen och ortsbor förra veckan.

Daniel Danielsson (M) som Sundin hänvisade till är förvånad över informationen om ett beslut.

– Tyvärr var jag inte bjuden till mötet i Oviken förra veckan. Två dagar före det mötet blev jag kallad till ett möte med Socialnämndens ordförande och chefen för äldreomsorgen i kommunen.

Daniel Danielsson.

Det var inte ett presidium på plats då centern inte var med?

– Nej, mötets syfte var främst att informera om en kommande artikel dagen efter mötet, det vill säga den 18 januari. I övrigt så fick jag information om den statistik som varit uppe till diskussion. Eftersom detta endast var en snabb information så fanns inget mandat till något inriktningsbeslut eller något om hur vi skulle förhålla oss till frågan i stort.

Så inget beslut togs under detta möte?

– Jag var tydlig med att om inte frågetecknen rätades ut på mötet med aktionsgruppen så tar vi med oss frågan om att väcka ett initiativärende i Moderaternas grupp för behandling.

Ni vill alltså veta mer om underlaget innan ni tar något beslut om jag förstått dig rätt?

– Finns det fortfarande oklarheter så skall dessa redas ut innan vi släpper ärendet.

Powered by Labrador CMS