Ung Reporter

Mattias Lönn vid sin skoter i Åkersjön. Som skotersamordnare vid Krokoms kommun sedan ett år arbetar han intensivt med bland annat projektet Hållbar skoteråkning.

Ingen lösning ännu för skoteråkningen i Åkersjön

KROKOM (JT) Mattias Lönn är Krokoms kommuns snöskotersamordnare sedan ett och ett halvt år. Planeringen av den hållbara skoteråkningen kring Åkersjön och Bakvattnet pågår för fullt. Men ingen konkret lösning finns ännu.

Publicerad

Målet är att bestämma en långsiktig lösning för hållbar skoteråkning i området genom ett kommunalt regleringsområde.

– Mitt uppdrag som samordnare är att se över regelverket för snöskoteråkningen i kommunen. Den lag som vi idag åker under och följer är från 1975, vilket leder till att dagens skotrar inte riktigt är anpassat till regelverket. Så jag arbetar helt enkelt med att hitta en nyare plan och lösning som passar markägarna, intressegrupper och även som är skonsam för marken och miljön. Det är en utmaning att hitta en lösning som gör alla nöjda. Men vi försöker komma fram till något som är en kombination av allas viljor och något som helt enkelt får det att fungera lokalt runt Åkersjön och Bakvattnet, säger Mattias.

Han fortsätter:

– I dagsläget har vi inget konkret förslag på hur denna lösning ska vara, men vi har en tanke om hur det ska se ut. Det kanske inte kommer passa alla, men till en början måste vi komma med ett grundförslag och tillsammans med markägarna och kommunen jobba framåt med detta. Skulle det vara så att vi inte kommer fram till en lösning innan den sista juni så kommer det inte kunna bli några stora förändringar, och vi kommer då även behöva hålla oss till terrängkörningslagen. Men just nu håller vi på att komponera ihop ett skarpt förslag från kommunens sida, så får vi sedan se hur det tas emot av markägargruppen och övriga. Vi gör helt enkelt vårt bästa så att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt, och kommer vi inte överens så är det som det är och då blir det terrängkörningslagen som gäller tills vidare.

–De flesta markägare önskar ett regleringsområde styrt mot leder. Men det bidrar i sin tur med ytterligare konsekvenser, så det gäller att hitta något som passar alla. Det vi ser är, att vi behöver se över regelverket och att det i vissa områden behöver regleras tydligare. Men möjligheten till friåkning är fortfarande något vi vill hålla kvar vid och kunna erbjuda, men inte i samma utsträckning som tidigare, förklarar Mattias.

Detta projekt mellan alla involverade aktörer har pågått sedan 1,5 år tillbaka:

– Till en början arbetade vi i en medborgardialog i en större grupp, som vi sedan bröt ner till mindre fokusgrupper, för att till sist komma ner till ännu en mindre grupp där vi ska komma fram till konkreta förslag. Inför denna säsong har vi beslutat att vi ska lägga fokus på att förtydliga att det handlar betalleder, fortsätta jobba med ledvärdar men även arbeta med att ta fram en tydlig karta där det tydligt syns vart man inte får köra. Något annat som vi även beslutat oss för är att vi nu till våren ska starta en informationskampanj, avslutar han.

Powered by Labrador CMS