LEDARE

1000 nya jobb till Östersund och 18 miljarder ska investeras

Goda nyheter för Östersund och länet.


I veckan som gick invigdes Woolpowers nya fabrik i Östersund. En stor arbetsplats som satsar på att bli ännu större.

Dessutom en signal om att svensk textilindustri faktiskt kan ha tillverkning i Sverige.

Och i veckan kom så nyheten att ett dataföretag vill etablera sig i Östersund.

Spillvärmen från daatahallarna ska i sin tur värma upp växthus där stora mängder grönsaker ska kunna odlas.

Allt i ett grönt framtidskoncept.

Östersunds tjänstemän och politiker har jobbat i åratal för att locka företag av den här typen till kommunen.

Än så länge är det hela på planeringsnivå men arbetet att förverkliga planerna är i full gång.

1000 arbeten på några stora arbetsplatser beräknas skapa jobb i anslutning.

Totalt kanske 3-4000 jobb blir resultatet.

Det här ställer stora krav på bostadsbyggande, nya förskolor, skolor och alla annan offentlig service.

Östersund står inför stora utmaningar men av en positiv natur.

En del kommer att spilla över på grannkommunerna.

Det lär bli brist på bostäder i Östersund och priserna kommer sannolikt att skjuta i höjden.

Många av de som flyttar in kommer antagligen att söka boende inom pendlingsavstånd.

Det ökar inflyttning till södra delarna av Åre och Krokoms kommuner, liksom till Stugun, Pilgrimstad, Gällö, Hackås och Hammerdal.

Med andra ord får de flesta kommuner i länet en släng av sleven.

Även här kommer det att uppstå behov av fler förskoleplatser och elevplatser på skolor.

Kanske något att fundera över när Strömsunds kommun nu tittar på att bla flytta eleverna vid högstadiet i Hammerdal till Strömsund?

Östersunds kommun har aktivt arbetat för att få elintensiv industri.

Flera av länets övriga kommuner har tackat nej till eller stoppat grön elproduktion.

Inte allt för sällan efter att iblandade företag redan satsat miljoner i olika åtgärder.

Vad det ger för signaler till investerare och för den delen det lokala näringslivet verkar man inte reflektera över.

Datahallar finns det gott om i landet.

Att använda överskottsvärmen till att odla grönsaker är ett innovativt grepp.

Nu får vi se hur det hela utvecklas.

Men, satsningen om den genomförs är så stor att det finns anledning för länets kommuner att skapa ett samordningsorgan kring hur man tacklar infrastruktur utbyggnad och service?

Det finns mycket att göra för att ställa om vårt näringsliv och samhälle i en grön omställning.

Men då måste man från politiskt håll kunna säga ja till energisatsningar!

I Portugal, Spanien och Italien är det redan varmare än normalt för årstiden. Floder har låga vattennivåer och vattenreservoarer innehåller bara en bråkdel av det vatten som brukar finnas.

Vädertjänster varnar för att vi kan få ytterligare en sommar som 2018 med extremvärme.

Säger man nej så kom gärna med alternativ till det man tackar nej till!

Vi behöver grön energi för att utveckla inte bara länet utan landet!

Powered by Labrador CMS