LEDARE

Vind och vatten – krafter omöjliga att stoppa

Dags igen för oss alla att lätta på plånboken.

Skyfall och översvämning. Eländet har bokstavligen duggat tätt över oss den senaste veckan.

Stormen Hans med kraftiga vindar och regn har drabbat i sort sett hela landet.

Åre fick som vi berättat om i många artiklar ta en riktig smäll när Susabäcken svämmade över och tog nya vägar.

I delar av landet har också ovädret slagit ned stora mängder skog.

Och det här är väder vi kommer att få vänja oss vid.

En ökad uppvärmning innebär inte bara det som jag sett skildras i riksmedia senaste veckorna.

Vinodling på Gotland och att man kan odla tomater i fjällmiljö.

Vad vi kommer få uppleva är just torka kombinerat med häftiga skyfall som också följs av starka vindar.

På kort sikt svider det nog mest i plånboken.

De stora skador som stormen Hans åstadkom kommer att kosta försäkringsbolagen miljardbelopp.

Deras affärsidé är inte att förlora pengar.

Det innebär på ganska kort sikt att vi alla kan räkna med höjda premier.

Skulle det vara så att översvämningen i Åre upprepas igen om något år kan nog de som har fastigheter i riskområdet efter Susabäcken räkna med extremt höjda premier eller att försäkringsbolagen helt enkelt vägrar teckna försäkring på fastigheter i riskzon.

I USA har försäkringsbolag sagt upp och nekat försäkring i stora områden som drabbats av liknande naturkatastrofer.

Samma lär hända här!

Och vilket värde får då en fastighet i Åre om den inte går att försäkra?

Det här är något vi får räkna med i framtiden.

Det här får naturligtvis fler konsekvenser.

En är om skador i fastigheter beror på underdimensionerade VA system.

Då kan kommunen bli skadeståndskyldig.

I vilket fall får många kommuner räkna med att se över dagvattensystem och bygga ut och om för att klara höga flöden.

Något som naturligtvis hamnar antingen på skattsedeln eller på VA räkningen!

Hur många år till kan vi räkna med att kunna plocka hjortron, lingon och blåbär?

Om vattnet i sjöarna blir mycket varmare, vad får det för effekt på kallvattenfiskarna öring och röding?

I delar av landet har man redan slagit larm om att älgarna blir mindre, något som direkt knyts till att det blivit varmare.

Redan påverkas skogsbruket av stora angrepp av granbarkborre. En insekt som gynnas av varmare somrar och vintrar.

En sak är helt klart, det här kostar enskilda, företag och samhället enorma summor som ökar för varje år.

Och jag har svårt att se att det ska bli några snabba förändringar till det bättre.

Inte med våra nuvarande politiker hemma och utomland.

Jag skulle hoppas att Churchills berömda sentens gäller även nu, men det är väl osäkert.

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

Powered by Labrador CMS