Vi hoppas att kommunerna tar chansen!

Sök statsbidrag för att främja livssituationen för hbtqi-personer.

Ett statsbidrag som handlar om att främja livsstituationen för hbtqi-personer finns att söka hos Socialstyrelsen för kommuner och regioner. Det fanns redan förra året men bara Region Jämtland Härjedalen sökte då. Vi på RFSL Jämtland Härjedalen hoppas nu självklart att länets kommuner tar chansen att söka bidraget för att utveckla länet. 

Bidraget som staten har skjutit till pengar för ska gå till insatser som till exempel kan öka kunskapen om hbtqi-personers situation eller främja fysiska och digitala mötesplatser. Det är både är en vinst för organisationerna och i slutändan alla som lever i länet . Något som även RFSL i länet jobbar för. 

Senast i september förra året bestämde Härjedalens kommun sig för att inte hbtqi-certifiera skolorna för att det enligt de var för dyrt så det här känns ju som något både de och andra borde kolla upp. Men det är ju en vinst för hela samhället om alla organisationer ökar sina kunskaper om normer och självklart hbtqi-frågor så länet kan utvecklas och jobba för att inkludera alla. 

Bidraget gick att söka redan förra året men ingen av kommunerna i Jämtlands län sökte, medan Region Jämtland Härjedalen sökte och fick beviljat. Att hot, hat och diskriminering förekommer fastlås även i regeringens Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Bidraget behövs därför och ses som ett steg i rätt riktning av RFSL Jämtland Härjedalen. 

Sammanlagt är det 4,6 miljoner kronor som Socialstyrelsen ska fördela under 2024. Senast 26 februari måste ansökningarna från kommuner och regioner som vill ta del av bidraget ha kommit in. 

Nu undrar vi på RFSL Jämtland Härjedalen vilka av länets kommuner som kommer ta chansen och söka bidraget? 

Vill ni kommuner ha stöd i vad ni kan behöva jobba med så kan ni även vända er till oss på RFSL Jämtland Härjedalen. 

Styrelsen RFSL Jämtland Härjedalen 

 

 

Powered by Labrador CMS