LEDARE

Vem är intresserad av att Sverige inte har energi?

När ska Myndigheten för Psykologiskt Försvar vakna och inse att någon systematiskt arbetat för att sätta stopp för svensk energiförsörjning?

Dagligen hör vi om olika desinformationskampanjer på nätet.

En av de mest påtagliga som pågår i vårt land är kampanjerna mot vindkraft.

Det här sker på olika sociala medier och i öppna och slutna Facebookgrupper.

Det är för mig en gåta att Myndigheten för Psykologiskt Försvar inte granskat det som pågått och pågår sedan flera år.

I vems intresse är det att Sverige inte har tillräckligt med energi?

I detta nummer av tidningen har vi en insändare som ganska klart belyser problemet.

Desinformationskampanjen mot vindkraft är antagligen en av de mest lyckade i landet.

Genom att sprida pseudovetenskapliga påståenden, uppbackade av ¨forskare¨ som anger olika risker med vindkraft bygger man opinion.

Det är allt från antal insekter som dör på vingarna till att vindkraftverk är omöjliga att återvinna.

Jag har förståelse för lokala opinioner där människor samlats lokalt för att man helt enkelt tycker att vindkraftverk är fula eller väsnas.

Men nu har vi namninsamlingar som i Bergs kommun där 3000 namn lämnas över till kommunens politiker.

I det område kring Rätan som berörs av den planerade vindkraften bor 556 personer.

Varje gång det skrivs om vindkraft kommer det insändare och inlägg från personer som inte är i närheten av att bo i länet.

Jag är övertygad om att börjar man granska namninsamlingarna mot vindkraft på olika ställen kommer man att se att samma namn dyker upp överallt.

Inte allt för sällan kommer inlägg kring våra lokala vindkraftsetableringar från människor som inte ens bor i Sverige

De senaste åren har många svenska kommuner stoppat vindkraftutbyggnad som motsvarar effekten från flera kärnkraftsreaktorer.

El som jag tror alla håller med om skulle behövas idag.

El som inte finns idag!

Idag sitter Sverige i ett läge där ett stort antal svenska företag riskerar behöva skära ned verksamhet eller lägga ned.

Privatpersoner som tvingas låna pengar för att kunna betala elräkningen.

Vi behöver bara se oss omkring i Europa för att notera i vems intresse det är att ett europeiskt land inte har tillräckligt med energi.

Jag tvekar inte att kalla antivindkraftslobbyns arbete för en av vår tids mest lyckades påverkanskampanjer.

Vi har så sent som för någon vecka sedan ett perfekt exempel i Strömsund på hur ett vindkraftsprojekt stoppas i ett sent stadium.

Det efter att en ensam politikers utslagsröst!

För några månader sedan försökte maskerade aktivister stoppa arbeten kring de vindkraftparker som finns i gränstrakterna mellan Sollefteå, Strömsund och Ramsele.

Utmärkande där var att aktivisterna talade engelska och knappast utgjorde någon lokal opinion.

Något jag speciellt lagt märke till är att antivindkraftslobbyn alltid använder uttrycket Vindkraftsindustri när man pratar om planerade vindparker.

I de flesta sammanhang är industri ett positivt ord. Associerat med investeringar, utveckling och jobb.

Här knyter man också gärna ihop det med att vi redan producerar nog med el.

Också en rolig vändning på det hela. Tänk om svensk skogs och träindustri skulle resonera att vi bara producerar för vår egen marknad?

Då skulle tiotusentals svenska jobb inte finnas.

Det är bara att gratulera till en sällsynt lyckad desinformationskampanj som påverkat lokala politiker i många svenska kommuner så att de sagt nej till satsningar på att bygga upp svensk energiproduktion.

När ska Myndigheten för Psykologiskt Försvar vakna och inse att någon systematiskt arbetat för att sätta stopp för svensk energiförsörjning?

Powered by Labrador CMS