Varför Prideveckan?

Enade under regnbågsflaggan firar och hyllar vi mångfalden och våra olikheter.

Vi är stolta och glada över att Prideparaden ännu ett år sätter färg på Östersund. Pride är en manifestation för kärlek, respekt och alla människors lika värde, ett sätt att visa att alla ska känna sig välkomna här men det är också ett viktigt tillfälle att synliggöra de utmaningar som HBTQ+-personer tyvärr fortfarande möter i dagens samhälle.

För trots att året är 2023 är samkönat äktenskap enbart tillåtet i 33 av FN:s 192 medlemsstater enligt Amnesty. Amnesty rapporterar även att i 134 medlemsstater har lagar mot hatbrott som innefattar sexuell läggning ännu inte antagits.

I en internationell jämförelse kan Sverige på flera sätt anses ha kommit långt i arbetet för alla människors lika värde. ILGA-Europe:s (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association) årliga undersökning av nationers uppfyllande av HBTQI-mänskliga rättigheter placerar Sverige på plats 8 av 49 i Europa.

Sverige uppfyller bland annat samtliga kriterier för civilsamhällets utrymme att kunna verka, såsom förenings-, mötes- och yttrandefrihet. Däremot lever Sverige inte upp till flera kriterier som handlar om könsidentitet och vi ser också hur kriterier som just nu är uppfyllda utmanas, inte minst av företrädare från Sverigedemokraterna.

Nu i augusti har statsminister Ulf Kristersson låtit prideflaggor pryda Sagerska palatset- vilket sverigdemokraten Björn Söder har reagerat på genom att påstå att Pride legitimerar pedofili. Det är inte första gången Björn Söder uttrycker sig homofobiskt och samtidigt som Kristersson svarar med att kalla Söders uttalanden för ”groteska” så förblir Sverigedemokraterna en samarbetspartner till nuvarande regering.

Sverigedemokraternas retorik är inte bara motbjudande och intolerant, den göder inte bara lögner och hat, utan riskerar också att leda till en tillbakagång i de framgångar som hittills gjorts för HBTQ+-rättigheter i Sverige. Just därför är Prideveckan så viktig. Kanske nu mer än någonsin. Hot och hat mot HBTQ+-personer får aldrig normaliseras och det är viktigt att det råder nolltolerans mot händelser som utmanar idén om alla människors lika värde.

Vi i Mittstyret kommer aldrig att acceptera diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika- varken på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet.

Att delta i Prideparaden är en av många medmänskliga handlingar som vi kan göra för att visa vilket samhälle vi vill leva i. Enade under regnbågsflaggan firar och hyllar vi mångfalden och våra olikheter. Med vår närvaro visar vi att vi inte slappnar av, utan att vi enträget arbetar vidare för ett öppet, tolerant och inkluderande Östersund.

Tillsammans visar alla vi som deltar enighet i rätten att få vara som man vill och älska vem man vill- och visar solidaritet med alla de som ännu inte har den möjligheten.

Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande Effie Kourlos (C), vice ordförande kommunstyrelsen Rosi Hoffer (S), kommunalråd och ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Powered by Labrador CMS