Varför har nationalekonomerna fått så stor makt?

Är det inte dags att peta ned nationalekonomerna från piedestalen?

Av någon outgrundlig anledning har majoriteten av dem ansett att 2 % inflation det ska vi ha. Varför just 2 % skulle vara kanon är höljt i dimma. Men ledamöterna i Sveriges Riksbank har under ett flertal år kämpat med näbbar och klor för att vi inte ska ha mindre inflation. 

Som ett resultat av kampen har ledamöterna höjt inflationen enormt mycket mer än 2 % inom ett område, fastigheter. Men då kallas det inte för inflation utan värdestegring, vilken medfört enorma kapitalöverflyttningar. Många har bott gratis medan andra fått betala dyrt. Men hej o hå två procents inflation ska vi ha! 

Ett annat resultat av ledamöternas kamp för att höja inflationen är att de bränt oerhört mycket pengar, under 2022 mer än 80 miljarder kronor! Jag undrar vem eller vilka det var som cashade in. 

En lite mera förståndigt agerande från våra ”oberoende” ledamöter i Sveriges Riksbank hade med all sannolikhet medfört en starkare krona än nu, vilket även medfört mindre dramatiska förändringar än vad som nu är för handen där bankerna drar in oerhört stora summor från dem som nödgades betala dyrt för de inflationsdrivna (värdestegrade) fastigheterna. Vi hade med all sannolikhet inte fått ett tvärstopp i bostadsbyggandet. 

Är det inte dags att peta ned nationalekonomerna från piedestalen? 

Mats El Kott 

 

Powered by Labrador CMS