Var vi på samma möte?

Osanning om att opposition i Berg inte hade några egna förslag.

Som oppositionsledamöter i Berg skulle vi vid det senaste sammanträdet i Utbildningsnämnden fatta beslut angående skapandet av en ny anpassad skola.

 Från oppositionen begärde vi en redovisning av kostnader, risker och konsekvenser samt en utökad dialog med vårdnadshavare innan några beslut togs.

Vi förespråkade också att en integrerad grundskola med en anpassad läroplan skulle utgöra en stabil grund för att tryggt följa lagar och barnens behov, tills alla frågetecken hade blivit utredda. 

Framför allt för att inte rycka upp de elever som redan idag går i fungerande integrerad skola från sin trygghet. 

 Beslutet togs trots våra protester utan att redovisa kostnader, utan att genomföra risk och konsekvensanalyser, utan att inkludera barnperspektivet och utan att ta hänsyn till barnens och vårdnadshavares oro.

 Det är svårt att se hur detta kan vara i linje med vårt politiska uppdrag, även om den styrande majoriteten i Berg tycker det är acceptabelt.

Att vi som politiker bör ha förtroende för och lyssna på våra medborgare stämmer dåligt överens med att ignorera dem när det handlar om särskola och särskilt boende.

 När ordförande Monica Hallqvist sedan påstår i sociala medier att vi i oppositionen inte hade några egna förslag, så är det det är rent ut sagt osant. 

 Var vi på samma möte? 

 Daniel Danielsson (M)

Annika Hagen (M) 

Annica Persson (M) 

Kjell-Åke Andersson (SD) 

Annsi Algotsson (BE) 

 

 

Powered by Labrador CMS