Var är infrastruktursatsningar järnvägarna?

Står Moderaterna inte längre bakom länets infrastrukturprioriteringar?

I en debattartikel skriver Moderaterna om sina vallöften om Inlandsbanan och Malmbanan och regeringens infrastrukturutredning med anledning av företagsetableringarna i Norrbottens och Västerbottens län. Dessa satsningar är självklart välkomna. Med tanke på den gröna, industriella revolution som pågår i norra Sverige, behöver Norrland alla infrastruktursatsningar som går att få.

Mer bekymmersamt är att den infrastruktursatsning politiken bedömt som allra viktigast för Jämtland, upprustningen av Norra Stambanan, lyser med sin frånvaro. Var är investeringarna i den enda järnväg som kan ge en restid till Stockholm på fyra timmar från Östersund och fem timmar från Åre? Står Moderaterna inte längre bakom länets infrastrukturprioriteringar?

Jämtland befinner sig just ni i en uppåtgående tillväxtspiral, den riskerar dock att brytas om regeringen inte satsar på utveckling även i vår del av landet. Vårt län har idag sämre och färre flyg och tågförbindelser än för fem år sedan och Jämtland är det enda länet i Sverige där Tillväxtverket pekar på att bristerna i infrastrukturen utgör ett tillväxthinder.

Att prioritera utvecklingen av Norra Stambanan är därför helt avgörande för oss som lever och verkar här, för utveckling och etablering av företag, för besöksnäringen, försvaret och för att vi ska kunna erbjuda miljövänliga resealternativ för ett modernt och hållbart län i tillväxt!

Nu är det upp till bevis för Moderaterna att visa ifall de står bakom länets prioriteringar och för regeringen att göra de investeringar som krävs i hela norra Sverige så att både inlandet och kusten får förutsättningar att vara en del av den gröna omställningen, locka investeringar och arbetskraft och stärka landets försvarsförmåga. Så läggs grunden för fler arbeten, en starkare välfärd och utveckling i hela landet!

Effie Kourlos (C) kommunalråd Östersunds kommun

Powered by Labrador CMS