Vänsterpartiet inte att lita på

På vilken sida står Vänsterpartiet när det gäller försvaret?

På 70-talet ansåg de flesta militärer inklusive jag själv, att Vänsterpartiet/Kommunisterna, VPK var potentiella landsförrädare. Partiet var styrt av Kommunistpartiet i Moskva och Sovjet var det land vi såg som det allra största militära hotet. I VPK:s värld var kommunismen och Sovjetunionen idealet.

Under alla år motsatte sig VPK det svenska försvarets utveckling och förmåga. Vår slutsats var att VPK önskade att Sverige skulle bli en lätt match för Sovjet, om vi angreps.

Idag läser jag en artikel skriven av Christina Hedin, Vänsterpartiet, som ju har sitt ursprung ur det jag beskriver ovan.

Ränderna går inte ur. Hon beskriver NATO, som om Putin lagt orden i hennes mun. Inte heller nu önskar V att Sverige skall ha ett så starkt försvar som möjligt. Man förundras över denna fullständiga oförmåga till analys av Rysslands militära aggressivitet – eller finns det fortfarande potentiella landsförrädare inom partiet?

Dagligdags läser vi i våra media om de skrämmande krigsbrott Ryssland begår i sitt anfallskrig i Ukraina. En mycket stor politisk majoritet i Sverige har insett att inget annat biter på denna aggressiva granne än ett gemensamt västligt försvar, Nato, som dessutom har den kärnvapenkapacitet, som kan avhålla Ryssland från att använda sina kärnvapen.

De som inte har förmåga att inse, att Sveriges möjligheter att inte råka ut för samma sak som Ukraina, ligger i ett gemensamt förvar med våra nordiska grannar inom NATO:s ram, de vill inte Sveriges väl.

Vänsterpartiet kan inte heller nu anses pålitligt i säkerhetspolitiskt avseende.

Ett förhållande som ju även gäller för MP, utan att de har det historiskt skamfilade omdömet i bagaget.

Christina Hedin kan inte förväntas ha några större militära insikter om vad som är bra för utvecklingen av försvaret just i Östersund. Det kan man inte begära.

Däremot kan man begära att då inte gå ut med självsäkra påståenden om sådant hon inte alls förstår.

Sten Bredberg

F d regementschef A4

Powered by Labrador CMS