LEDARE

Vafan får vi för pengarna?

Vi betalar väldigt hög skatt. Vad får vi för det?

Vi har en region som går på knäna med beräknat underskott på 300 miljoner i år.

Där räcker skatteuttaget inte till.

Själv hamnade jag i en oändlig kö med mitt knä och det slutade med att en privat vårdgivare fick operera.

Med andra ord fick jag betala min operation två gånger, först via skatten och sedan privat!

Samtliga länets kommuner flaggar för att de trots landets högsta kommunalskatter inte klarar ekonomin utan tittar på besparingar bla inom skola och omsorg.

Som medborgare ingår vi ett osynligt samhällskontrakt med staten.

Vi betalar skatt, för det får vi skola, vård, omsorg och skydd av polis och militär.

Vi får också tex kriminalvård och olika typer av räddningstjänst.

Det här sker på olika nivåer i samhället.

Här kan vi bara konstatera att på den kommunala och regionala nivån räcker pengarna inte till.

Ska vi då höja kommunalskatten ytterligare?

I år är kommunalskatten, dvs skatt kommun och region lägst i länet i Östersund.

Där betalar innevånarna 33,72 kr per hundralapp i skatt.

Högst är skatten i Ragunda och Strömsund med 34,92 kr per hundralapp.

Av detta går 11,70 till Regionen.

Den genomsnittliga kommunalskatten i landet ligger på 32,24, med andra ord betalar de som bor i Ragunda och Strömsund 2,68 mer per hundra kronor!

Dvs för den som tjänar 30 000 kr i månaden blir det ca 9600 kr mer i skatt än genomsnittet i Sverige årligen.

Det här enligt Regionfakta.

Naturligtvis har vi ett systemfel när det är så här.

Kommuner och regioner måste kompenseras för de extrakostnader man drabbats av på grund av skenande kostnader och inflation.

Där måste vår regering lägga krutet i stället för på nästan dagliga utspel kring låtsaslagar som ska slå mot gängbrottsligheten.

Mantrat där är att tillföra polisen nya effektivare verktyg!

Polisen har sedan 2015 nästan fått fördubblade anslag till ca 40 miljarder.

Riksrevisionen har i en färsk rapport granskat hur polisen handlägger mängdbrott.

Något som omfattar bla stöld och bedrägeri.

Mängdbrott utgjorde mer än 80 procent av alla anmälda brott under 2022.

2012 var uppklarandeprocenten 17 procent.

Ifjol 13 procent.

För stöld var uppklarandeprocenten fem procent, en minskning med en procent sedan året innan.

Vi har år efter år tvångsmatats med nya integritetskränkande lagar.

Lagar som ska ge polisen nya effektivare verktyg.

Vi har aldrig haft fler poliser.

Eller högre kostnader för polisen!

Vafan får vi för pengarna?

Vi har helt klart inte fått en effektivare polis.

I en artikel i detta nummer kan vi avslöja att alla anmälningar om brott i länet idag hamnar hos polisen i Luleå eller Boden.

Där ungefär 90 procent omedelbart läggs ned.

Det här är inte acceptabelt.

Idag anmäls inte många brott eftersom man vet att det ändå inte leder någonstans!

Detta är ytterligare ett systemfel som man från politiskt håll inte verkar vilja ta tag i!

Det är meningslöst att stifta nya lagar om polisen inte ens klarar av att se till att de befintliga lagarna efterlevs.

Och hur ska denna dokumenterat odugliga rättsbekämpande organisation kunna bekämpa gängbrottsligheten?

Vi behöver inte fler poliser. Vi behöver en fungerande polisorganisation och bättre poliser!

Och vi behöver få det vi betalar för på skattsedeln!

Vare sig det gäller sjukvård, skola, vård och omsorg eller polis!

Powered by Labrador CMS