Vad ska hända med Almåsa alpina anläggning?

Om inget drastiskt görs måste den läggas ned.

Almåsa alpina anläggning är en viktig resurs för friluftslivet i vår kommun. Men om inget drastiskt görs måste den läggas ned. Krokoms kommun har erbjudits att köpa den. Vid förra kommunfullmäktigesammanträdet återremitterades ärendet, då beslutsunderlaget var ofullständigt, med krav på svar på följande frågor: 

· Vad innebär erbjudandet från Almåsa Fritid i Offerdal AB, dvs hur mycket pengar vill man ha? 

· Vad innebär denna investering i relation till kommunens engagemang i andra fritidsanläggningar?

· Vilka konsekvenser för kultur och fritidslivet i kommunen skulle en nedläggning av anläggningen få? Dvs en ordentlig konsekvensanalys behövs.

Ärendet är nu tillbaka i fullmäktige, men utan att dessa frågor, som är fullt rimliga för kommunens medborgare att få svar på, har beaktats. Underlaget är lika undermåligt som förra gången. 

Det är med stor oro vi ser på framtiden för Almåsa, som är en viktig anläggning i vår del av fjällområdet i Sverige. Det saknas ett medborgarperspektiv, ett föreningsperspektiv och ett besöksnäringsperspektiv i hur frågan hittills hanterats. Det berör såväl kultur som fritid och således också invånarnas hälsa. Det är märkligt att inte majoritetsstyret i Krokoms kommun tar frågan på större allvar. 

Vi i Centerpartiet anser därför att en seriös diskussion snarast inleds med föreningslivet i bygden, om framtiden för Almåsa skidanläggning. 

Ingrid Zakrisson 

Centerpartiet i Krokoms kommun 

 

Powered by Labrador CMS