Vad är dröm och vad är verklighet?

Det politiska styret i Bräcke svarar på kritiken om rivningarna. 

Efter valet 2022 bildade Socialdemokraterna och Centerpartiet den styrande majoriteten i Bräcke kommun. Från dag ett har vår ambition varit att över tid få en ekonomi i balans.

 I insändare och på sociala medier får vi läsa att vi ska se våra tomma lägenheter och lokaler som tillgångar och framtida möjligheter. Vi undrar vilka som ska betala för att vi har över 50 tomma lägenheter bara i Bräcke tätort? Då räknar vi inte de 29 tomma lägenheter i den omtalade bostadsfastigheten som ska rivas i sommar. 

Vi har ansvaret för kommunens ekonomi, och behöver planera utifrån troliga scenarier för framtiden, inte efter orealistiska förhoppningar.

 All tillgänglig statistik och kända fakta pekar på att antalet invånare i kommunen kommer att minska under kommande år. En stor bidragande orsak är en åldrande befolkning där vi kommer att se fler avlidna än födda. Att hejda befolkningsminskningen är en stor utmaning och ett viktigt mål för oss i majoriteten. Vi är idag strax under 6 100 invånare i kommunen. Skulle vi lyckas behålla nivån kring 6 000 så skulle det vara en stor framgång med tanke på att befolkningen minskat med drygt 60 personer per år de senaste 20 åren, och det är samma utveckling som vi ser i de allra flesta mindre glesbygdskommuner i Norrland.

Det finns idag inget som talar för att befolkningen plötsligt skulle öka, och att Bräcke kommun om några år skulle vara 7 000 invånare, som Jämtlands väl verkar tycka att vi ska planera för. Om man skulle utgå ifrån en sådan utopi, då tar man inte ansvar för kommunens ekonomi. Det är en politik som man endast kan föra i opposition. 

Att hoppas på att stora etableringar i Östersund och Ånge någon gång i framtiden skulle innebära att nya skattebetalare väljer att bosätta sig i Bräcke kommun, är inget vi kan sätta tilltro till.

Vårt fokus är att de ca 500 MSEK/år som kommunen får in i kommunalskatt och statsbidrag ska användas till våra kärnverksamheter; barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Dessa skattemedel ska inte slussas till underskott i bostäder och lokaler. Därför har vi, och kommer fortsatt att ha, ett mycket stort fokus på att vända underskott till överskott i den så kallade affärsverksamheten. 

Att minska vakansgraden för både bostäder och lokaler är en viktig framgångsfaktor, samtidigt som hela den tekniska förvaltningen behöver effektiviseras.

 Det framförs med jämna mellanrum synpunkter om att flera av kommunens anställda är folkbokförda, och betalar sin skatt, i andra kommuner. Vi önskar naturligtvis att så många som möjligt ska bo och betala skatt i vår kommun. Samtidigt är det så, att över 

1 000 Bräckebor pendlar till jobb i angränsande kommuner och betalar skatt i vår kommun. Strax under 500 personer pendlar åt andra hållet, det vill säga jobbar i Bräcke men bor i annan kommun. När vi anställer någon som har rätt kompetens är det såklart meriterande att bo, eller vilja bo i Bräcke kommun.

 När vi ser till samhällsutvecklingen i stort så är trenden i många branscher att det numera är möjligt att bosätta sig var som helst, oavsett var företaget eller organisationen har sitt huvudkontor. Denna utveckling ser vi som en mycket stor möjlighet för Bräcke kommun, då vi har en bra infrastruktur med ett väl utbyggt fibernät i hela kommunen, buss- och järnvägsförbindelser,

E14, och förhållandevis nära till flygplatser. 

Rickard Nilsson (S)

kommunalråd Bräcke kommun 

Bo-Göran Danielsson (C) 

kommunalråd Bräcke kommun 

 

Powered by Labrador CMS