V: Viktigt arbeta för bättre folkhälsa i Krokoms kommun

Vi måste arbeta för att ge människor goda förutsättningar att göra hälsofrämjande val.

Hälsa handlar om att vi ska må bra i både kropp och själ samt ha en god livskvalitet. Men privatekonomi, sysselsättning, social delaktighet och diskriminering påverkar medborgarnas hälsa och förutsättningar. Forskning visar att de som redan har det ekonomisk och socialt svårt mår allt sämre, med ökad risk för bland annat cancer, depression, rökning, en mindre aktiv fritid, drogvanor, och utsatthet för våld.

Ofrivillig ensamhet är ett viktigt men ofta förbisett folkhälsoproblem. Enligt forskning kan det leda till ökad risk för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens samt ökad risk för psykisk ohälsa. Vänsterpartiet vill minska den ofrivilliga ensamheten genom att satsningar på föreningsliv och mötesplatser i Krokoms kommun!

Psykiskt sjuka bemöts ofta med okunskap av andra medborgare. Det bidrar till att den drabbade och dess närstående inte alltid söker hjälp i tid. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA, Mental Health First Aid) ökar kunskapen om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Den motverkar de rädslor och negativa attityder som psykisk ohälsa och suicid ofta väcker. Vänsterpartiet vill att Krokoms invånare blir erbjudna att gratis gå kursen ”Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)!

På en fritidsbank kan alla medborgare låna fritids- och friluftsutrustning, för enstaka eller flera tillfällen. Det gynnar idrotten och friluftslivet, både den spontana och den organiserade. Den skulle också vara till nytta för skolan och göra oss ännu mer attraktiv för turismen. Fritidsbankerna har även parasportutrustning och fritidsutrustning för medborgare med funktionsnedsättning. Fritidsbanken leder därmed till ökad inkludering samt ökad integration. Med en fritidsbank visar en kommun att de satsar på folkhälsa och hållbarhet. Vänsterpartiet vill att Krokoms kommun inför en fritidsbank!

Tillsammans bygger vi ett starkare Krokom!

Vänsterpartiets toppkandidater i Krokom

Marie Svensson

Nehro Mostafaee

Mona Puttick

Johanna Svensson Spångberg

Powered by Labrador CMS