V: Låt överskott gå till ekonomiskt utsatta barn

Satsa på barnen i Krokom – ge del av överskottet till barn med försörjningsstöd.

Vänsterpartiet lämnade den 16 november 2022 in ett initiativärende. Vi anser att en del av kommunens prognostiserade överskott ska återinvesteras i kommunens utemiljöer, i synnerhet i skolgårdarna.

Skolgårdarna är gravt eftersatta vad gäller underhåll idag. De behöver även kompletteras med fler pedagogiska lekmiljöer, då forskning visar att utepedagogik är alltmer uppmärksammat och viktigt för barnens utveckling. 

Många människor har en tuff vinter framför sig, med hastigt stigande levnadskostnader. Familjer, och ensamstående med barn, i behov av försörjningsstöd är kanske bland dem som får det allra tuffast. Att kommunen då ger något extra till jul, kan betyda oerhört mycket. Det kan bli ett minne för livet för barnen. Krokoms kommun, med sitt överskott på strax över 50 miljoner kronor i år, bör av humanitära skäl medverka till detta. Vänsterpartiet föreslår en summa på 500 kr per barn med försörjningsstöd.

Krokoms kommun ser ut att få ett överskott runt 50 miljoner i år. Överskottet beror i första hand på bättre tillväxt än förväntat. Men de nästkommande två åren ser betydligt dystrare ut, eftersom kommuner och regioner då får betydligt mycket mindre statsbidrag. Detta får vi inte glömma bort. Vänsterpartiet anser dock att kommunen måste satsa på barnen, oavsett om det finns överskott eller inte. Det är barnen som utgör framtid för Krokoms kommun. 

Marie Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Krokom

Powered by Labrador CMS