V djupt oroade över äldreboendena i Krokom

Hur kan Krokoms kommun medvetet välja bort alla äldre som är multisjuka?

När ombyggnationen av det så kallade äldrebygget i Krokom är klart, kommer det nämligen inte att finnas några platser alls för denna grupp på Blomstergården, det särskilda boendet i Krokom. Det anser Vänsterpartiet i Krokom är upprörande.

På Blomstergården kommer det endast att finnas demensplatser, korttidsplatser och avlastningsplatser. Om den äldre inte tillhör någon av dessa kategorier, är det privata boende det enda alternativet för den som vill bo kvar i Krokom.

Om de äldre inte vill bo på ett privat boende, tvingas de flytta till Hällebo i Ede, Offerdal eller till Solbacka i Föllinge. Centerpartiet i Krokom skriver i SVT:s valkompass att de äldre ska kunna välja särskilt boende. Men valfriheten att kunna välja sin säbo-plats är en chimär, en teoretisk och politisk förhoppning mer än sann ”valfrihet”.

När någon är i behov av en säbo-plats, blir de tilldelade den plats som finns ledig enligt ett turordningsschema. För att kunna välja mellan det privata och kommunala boendet, krävs det att det finns lediga platser på bägge boendena. Annars får den äldre ställa sig i byteskö. Så är Centerpartiets ”valfrihet”!

Vänsterpartiet i Krokom anser att äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi, eller av icke-vinstdrivande verksamheter. Vinstintressen hamnar ofta i konflikt med kvalitet, det har vi sett många exempel på i vårt land. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras.

Personalens inflytande över sitt arbete behöver öka, arbetstiderna förkortas, delade turer avskaffas samt bemanningen ökas. Härigenom kan personalen få tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter. För arbetsmiljön påverkar verksamhetens kvalitet och de äldres trygghet.

Personalen är vår viktigaste resurs inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet i Krokom anser att kommunen måste arbeta för att behålla den kompetens som byggts upp under många år, höja bemanningen inom äldrevården och att fler med undersköterskekompetens anställs.

Vidare att fler av kommunens personal erbjuds undersköterskeutbildning, med bra villkor under tiden de utbildar sig. Vi vill också införa sex timmars arbetsdag inom någon del av vård eller omsorg.

Marie Svensson, gruppledare och förstanamn till Vänsterpartiets kommunlista.

Powered by Labrador CMS