Undvik blankdieseln – för klimatet, jobben och freden!

Saker ska kallas vid sitt rätta namn. Den ”blankdiesel” som börjat säljas i norra Sverige är inte blank och ren, utan 100 % fossil fuldiesel med skyhög klimatpåverkan.

Den importeras till stora delar från Nigeria, Mellanöstern och Ryssland – bojkotten är inte fullständig. Varje liter fossil diesel vi tankar försvagar Sveriges handelsbalans och förstärker Putins krigskassa.

Fungerande transporter är om möjligt ännu viktigare i norra Sverige än i delar av landet med kortare avstånd. Inget drivmedel får leda till att bilar, bussar, lastbilar, arbetsmaskiner eller traktorer blir stående – oavsett hur kallt det är. När dieselmotorn inte startar i kylan, är det en förlust inte bara för de direkt drabbade, utan för hela samhället – därför att transporter bygger välstånd.

Därför är det viktigt att hantera dieselfrågan rätt, med
rätt fakta och tre enkla förslag för den som överväger att byta till fuldiesel vintertid:

  1. Uteslut andra orsaker. Energimyndigheten slår fast att dieseln vi normalt tankar, med inblandning av förnybar biodiesel, har ”arktiska köldegenskaper” och ska fungera lika bra som fossildiesel. OKQ8 slår fast att ”Självklart anpassar vi diesel efter säsong. Du behöver bara tanka som vanligt. Vår diesel har goda köldegenskaper för en säker drift även under vintern”. Arktisk diesel är dock dyr och finns därför bara på macken när den verkligen behövs. För fordon som används sällan, kan det finnas sommardiesel kvar i tanken när det kommer en plötslig köldknäpp. Då kan motorn behöva värmas och tanken fyllas på med arktisk diesel.

  2. Välj HVO100. Som Skelleftebränslen konstaterar, så har den helt förnybara HVO100-dieseln bättre köldegenskaper än annan diesel. Den är mer tändvillig och sotar mindre. Därtill är klimatnyttan stor med HVO, som mestadels görs av rester från livsmedelsproduktion, men också med tallolja som ger jobb i Norrbotten.

  3. Använd motorvärmaren! Upp till tio graders utetemperatur är det lönt för klimatet, miljön och plånboken att använda motorvärmare. Det sparar bränsle och gör att motorn startar lättare. Värm kupén också, så blir det en trevligare arbetsplats.

År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 % jämfört med 2010. Det skapar jobb, ger exportintäkter och gör oss till en förebild för andra. En stor del av omställningen uppnås genom att fortsätta som förut – men med ett klimatsmart, förnybart och Putinfritt drivmedel i tanken. Den utvecklingen ska vi inte backa från.

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet

Powered by Labrador CMS