Tunnelseende farligt för kommunens ekonomi

Skidtunneln – skolboksexempel på hur fel det kan gå.

Majoriteten i Bräcke kommun har beslutat att göra sig av med skidtunneln i Gällö. Oavsett skidtunnelns framtida öde kommer minnet av skidtunneln att leva vidare som ett skolboksexempel på hur fel det kan bli när kommuner ger sig in i projekt de absolut bör låta bli.

Att en kommun vill sätta sig själv på kartan är begripligt. En kommun med minskande befolkningsmängd måste öka sin attraktionskraft eller förr eller senare försvinna. Men det finns olika sätt att göra sig mer attraktiv. I Bräckes fall blev kombinationen av Försvarsmaktens övergivna bergrum i Gällö samt inspirationen från skidtunneln i Torsby för stark för att låta bli. Bräcke skulle också ha en egen skidtunnel.

Skidtunneln var omdiskuterad redan innan den kom till. Kommunen hoppades att näringslivet skulle nappa på idén men det var inga som ville ta sig an projektet. Eftersom ingen privat aktör var intresserad beslutade kommunen att sjösätta projektet själv i bolagsform. De kritiker som ansåg att detta inte var kommunens uppgift hade naturligtvis rätt, men förespråkarna försvarade sig med att denna skulle bli billigare än den i Torsby. Redan vid argumentet att den åtminstone ”inte blir lika dyr som den andra” borde man dragit i nödbromsen.

Resten är historia och många bortkastade miljoner kronor från Bräckes skattebetalare. 

Kommunen har varit klok nog att låta ett externt konsultföretag utreda skidtunnelns ekonomi och förutsättningar, samt komma med förslag på vägar framåt. Det som framkommer i utredningen bekräftar mångas farhågor. Skidtunneln har bara haft en femtedel av de besökare som krävts för att verksamheten ska gå runt. Och utredningen slår fast att det är svårt att se att det finns något som kommer att göra att bolaget kommer att gå med vinst i närtid. Kommunledningen har därför beslutat sig att försöka sälja verksamheten, alternativt avveckla bolaget och sälja fastigheten.

Kommunledningen kommenterar utredningen med att man kanske borde ha tänkt lite annorlunda från början. Det är en viktig insikt. Det är ingen bekväm sits Bräcke kommun sitter i och det är svårt att avundas kommunpolitikerna. Förhoppningsvis lyckas kommunen göra sig av med sitt ekonomiska ankare utan för stora förluster och därmed åter ges tid på att fokusera på kommunens kärnuppgifter.

Kommunen förbättrade sitt företagsklimat förra året och har uttalat ambitionen att fortsätta klättra. Ett bra företagsklimat är en bra attraktionskraft. Och det är lönsamt för både kommunen och dess invånare.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv, Jämtland 

 

Powered by Labrador CMS