Transportstyrelsen förslag kom bara halvvägs

Sten Bredberg presenterar kompletterande förslag till att öka trafiksäkerheten.

Efter att Transportstyrelsen har haft ett år på sig att komma med ett genomgripande förslag, för att höja trafiksäkerheten kring A-traktorerna, känns det ändå halvdant.

Vissa saker var ju fullständigt självklara, som bältestvång och vinterdäck, samt utökad utbildning.

För att göra detta riktigt vill jag komplettera med följande:

  1. Höj tillåtna hastigheten till 45 km/tim! Detta innebär att de livsfarliga mopedbilarna rimligen fasas ut. Den indirekta risken för trafiksäkerheten minskar avsevärt när dessa fordon i större utsträckning följer övrig trafikrytm.

  1. Krav på registreringsskylt bak! Detta innebär att ett omkört fordon enkelt kan rapportera detta fordon till polisen, vilket minskar risken för fortkörning.

  1. Ta bort begreppet traktor och betrakta dessa fordon som personbilar med begränsad max hastighet. Tillåt inte att stora lastbilar byggs om. Detta innebär krav på körkort för denna typ av fordon, där teoriutbildningen är densamma som för vanligt B-körkort och en liknande uppkörning men med begränsad hastighet. Detta körkort kan uppgraderas vid 18 års ålder till ett fullvärdigt B-körkort enbart med ett normalt körprov.

  1. Se till att hastighetsbegränsningen sker på ett fullvärdigt sätt, och endast kan sättas ur spel efter ett verkstadsbesök. Förmodligen någon form av mekanisk spärr i stället för elektronisk.

  1. Vid körning på 70-väg eller annan väg med högre tillåten hastighet bör fordonet visa en roterande gul lampa på taket i likhet med arbetsfordon.

Sten Bredberg

Mångårig erfarenhet inom Motormännen/Riksförbundet M Sverige

Powered by Labrador CMS