Trafiksäkerheten längs väg 340 för barn är ej godtagbar

Krokoms kommuns nuvarande lösning är inte anpassad till rådande förhållanden.

Har kört väg 340 till mitt fritidshus i Bakvattnet i 50 år. Jag har dessutom varit engagerad i trafiksäkerhetsfrågor inom Motormännen i drygt 20 år.

Jag kan omvittna att de föräldrar i Tulleråsen, som är oroliga för sina barns säkerhet för att ta sig till skolan, inte är överdriven. Krokoms kommuns nuvarande lösning är inte anpassad till rådande förhållanden. Väg 340 är smal, saknar gångväg/vägren och har aktuella tider en omfattande trafik även av tunga fordon.

Idén att barnen skall kunna utnyttja ändå befintliga transporter är naturligtvis smart på många sätt.

Men då måste denna anpassas till det extra uppdraget som Länstrafiken tar på sig. Den buss som på morgon och eftermiddag tillika är skolskjuts måste stanna på ett sådant sätt, att barnen varken tvingas promenera längs eller korsa väg 340.

Om den goda viljan finns kan naturligtvis kommunen och regionen komma överens om en sådan lösning. Den försening som kan drabba övriga busstrafikanter är en liten eftergift för att ge barnen en trafiksäker resa till skolan.

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS