Tjänstemännen vill avveckla alla byskolor i Krokoms kommun

Att tjänstemännen på Krokoms kommun är negativt inställd till byskolor har med åren blivit alltmer tydligt.

Sommaren 2018 beställde Krokoms kommun en utredning utav Ensolution, ett Stockholmsföretag med storstadsfokus. Utredningen redovisades 2019 för politiker i kommunen som blev helt tagna på sängen. Tjänstemännens vilja är att avveckla alla byskolor i kommunen, 16 skolor skall bli 4.

Våren 2019 sökte läraren på Hovs skola i Alsen annan tjänst inom kommunen. I ett sent läge utannonserades tjänsten den 8 maj, 2019. Detta till skillnad från andra tjänster som kommunen då utannonserade via en mängd kanaler med lockande annonser smögs lärartjänsten till Alsen in ibland arbetsförmedlingens annonser.

Med kommunens tafatta försök till att hitta ny lärare, var det inte konstigt att man därmed stod utan lärare när skolan tog sommarlov. Jannike Hilding tog sommaren 2019 beslut tillsammans med tjänstemän om flytt av elever i 4–6:an på Hovs skola till Kaxås inför höstens skolstart.

Det har nu gått 4 år sedan sist och historien återupprepas. Behörig lärare vid Hovs skola blir föräldraledig och med bristande framförhållning kommer kommunens annonser ut sent. Dålig eller näst intill ingen information ges till föräldrar. Behöriga lärare som söker tjänst, får inte ens svar från kommunen. Rektor vid skolan skickar den 22 dec. mejl till föräldrar med information om ett föräldramöte den 12 jan. och flytt av 4–6:ans elever, denna gång till Trångsviken från den 23 jan. Idag går de flesta av berörda elever på Änge skola.

Med denna styvmoderliga hantering är det inte förvånande att kommunen står utan lärare. Resultatet tilltalar tjänstemännen och situationen styrker deras vilja om avveckling av byskolor.

Tisdag den 28:e mars kallade Barn & utbildningsnämndens ordf. Jannike Hilding (M) till möte med föräldrar i Alsenbygden. På mötet deltog Jenny Palin (S) och Mattias Lindström (KD), från styret i Krokoms kommun. Oppositionen tilläts inte delta på mötet.

Föräldrar som närvarade fick uppleva politiker som var påtagligt felinformerad. Inledningsvis var Jannike Hilding bestämd och gav budskap om att nuvarande lärarbrist kommer att bestå.

I sin roll som förälder deltog den föräldralediga läraren på mötet. Frågor ställdes då om hennes tjänst som behörig lärare på Hovs skola skulle upphöra? Det kunde Jannike Hilding inte besvara, utan inriktade sig då på att problemet än dock kvarstod då det saknades ytterligare en lärare. Vid mötet framkom att det finns sökande till tjänsten, men som ännu inte fått något svar från kommunen?

Om det nu skulle vara så att tjänstemännens avsikt inte är att stänga ner byskolor, så leder deras agerande till ytterligare frågeställningar. Varför misslyckas man gång på gång vid rekrytering av lärare och varför kan eller vill man inte skapa en attraktiv arbetsmiljö även på mindre skolor?

Och varför ser Krokoms kommun inte till barnens bästa? att låta barnen åka buss 1,5–2 timmar per skoldag är omöjligt en bra lösning för vare sig barnens välmående eller skolgång.

Ett flertal förslag om förbättringar i arbetsmiljö och att skapa en attraktiv arbetsplats med flexibla och nutida lösningar har föreslagits av föräldrar till styrande politiker och tjänstemän under årets möten.

Dock utan större gehör, vilket gör att man även ställer sig frågande till innebörden av kommunens ledord ”Vi gör plats för växtkraft!”

Alsenbygden – en bygd med växtkraft!

Alsens & Västbygdens Bylag.

Powered by Labrador CMS