Tillsammans stärker vi försvaret i norra Sverige

Vi förbereder oss för att erbjuda värdlandsstöd.

Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato är den största säkerhetspolitiska förändringen i modern tid. Medlemskapet är en konsekvens av det kraftigt försämrade omvärldsläget och en signal om att vi behöver öka tempot i arbetet med att bygga upp det civila och det militära försvaret – totalförsvaret.

I norra Sverige har vi en lång tradition av gott samarbete mellan det civila och det militära försvaret. Tillsammans bygger vi upp den motståndskraft som krävs för att kunna försvara det allra viktigaste i vårt samhälle. Vår suveränitet och våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter – vår möjlighet att rösta, debattera, demonstrera och älska vem vi vill. Det är ett av våra viktigaste uppdrag just nu.

Norra Sverige och Nordkalotten är ett strategiskt viktigt område ur nationellt, europeiskt och globalt perspektiv. En stor del av Sveriges energiförsörjning finns här, tillsammans med landets största järnmalmstillgångar. Här finns hamnar, gränsövergångar till både Norge och Finland, närhet till Arktis, naturtillgångar och flertalet industrier med betydelse för totalförsvaret. Området är även helt avgörande för att försvara Natos norra flank.

Vi i Norra civilområdet (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) och Försvarsmakten kommer nu att fokusera på ett antal områden som stärker vår motståndskraft. 

Vi förbereder oss för att erbjuda värdlandsstöd. Som medlem i försvarsalliansen Nato ökar behovet av civilt och militärt stöd till allierade trupper i Sverige, så kallat värdlandsstöd. Det handlar om ett direkt försvarssamarbete, men också om civil samverkan som kommer att beröra företag och privatpersoner. Natopersonal kommer att hyra lokaler, sluta avtal om el och drivmedel, mat, sjukvård och mycket annat. 

Vi stärker vår förmåga att arbeta under störda förhållanden och höjd beredskap. Att samhället så långt som möjligt kan fortsätta att fungera är grundläggande för alla invånare. Det är också avgörande för att säkerställa stödet till Försvarsmakten. Därför ser vi till att myndigheter och samhällsviktiga företag planerar så att de kan fortsätta utföra sina arbetsuppgifter även i tider av krigsfara och krig. 

Vi övar och utbildar. För att leva upp till de krav som Nato ställer på sina medlemsländer så krävs ett ökat fokus på bland annat övning och utbildning. Under våren pågår övningsverksamhet kopplad till Nato där Försvarsmakten deltar men där delar av det civila samhället påverkas. Det ger oss ett bra tillfälle att testa vår förmåga och våra befintliga planer.

Samarbetet mellan det civila och det militära försvaret är en viktig faktor i arbetet med att öka vår motståndskraft, men vi har alla en roll att fylla. Myndigheter, kommuner, näringsliv, trossamfund, frivilligorganisationer och medborgare. Varje enskild individs förberedelser bidrar till totalförsvaret. 

Tillsammans ska vi bygga Sverige robustare och mer motståndskraftigt. Vi har viktiga värden och en samhällsmodell att slå vakt om. Demokrati, frihet och gemensam välfärd. Ett samhälle som präglas av tillit till varandra och till de gemensamma institutioner vi har byggt upp och där vi tar och känner ansvar för varandra och oss själva. Genom Natomedlemskapet stärker vi det redan starka nordiska samarbetet inom totalförsvaret. Vi är en del av en större allians. 

Tillsammans är vi starka.

Lars Karlsson, Chef för Norra militärregionen 

Marita Ljung, Landshövding i Jämtlands län 

Lotta Finstorp, Landshövding i Norrbottens län och chef för Norra civilområdet 

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbottens län 

Carin Jämtin, Landshövding i Västernorrlands län 

Powered by Labrador CMS