Ta tag i demensdiagnoserna!

Det visar sig att Region Jämtland Härjedalen är bland de sämsta i Sverige att diagnostisera demens.

Vad får det för konsekvenser?

Det värsta är att de dementa utesluts från de framsteg demensforskningen ger, uteblivna bromsmediciner m.m. De får inte heller bo på de särskilda demensavdelningar som finns. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. De dementa och de anhöriga får lida extra, helt i onödan.

Vår Region måste omedelbart ta tag i detta. Det är inte värdigt att vi ligger så långt efter övriga Sverige. Ju längre det dröjer så ökar uppförsbacken och många gånger ökar det onödiga lidandet.

Vi i SPF Seniorerna oroar oss väldigt mycket i denna fråga. Vi kommer att driva detta i de forum vi medverkar i.

SPF Seniorerna

Jämtland Härjedalen

Martin Rolén

DistriktsOrdf

Powered by Labrador CMS