Svar på insändare ”Ta ansvar för kontanterna!”

Bankomat AB svarar på kritiken från SPF Seniorerna.

Per Söderberg, ordförande för SPF Seniorerna i Östersund, uttrycker i en insändare (4/5) kritik mot att kontantautomater i Östersund har tagits bort. Per Söderberg argumenterar för att staten och bankerna bör ta ett större ansvar för kontanthanteringen och lyfter i sammanhanget fram Norge och Danmark som exempel, där det finns lagar som säger att handeln är skyldiga att ta emot kontanter.

Hur många kontantautomater Bankomat har på olika orter i Sverige styrs av fler olika faktorer. Vi tittar på behoven runt om i landet och gör en samlad bedömning av vilka automater vi ska ha kvar och vilka vi ska ta bort. Viktiga faktorer i den prioriteringen är hur mycket automaterna används och hur långt det är till andra automater i området. Det är också sådana avvägningar som ligger bakom besluten kring automaterna i Östersund.

Vi på Bankomat tycker det är viktigt att det ska finnas en fungerande kontanthantering i samhället, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Vi delar därför Per Söderbergs åsikt om att staten måste ta ett större ansvar för kontanthanteringen i samhället. Men när det gäller bankers och andra privata aktörers ansvar för kontanthanteringen, så tror vi mer på att staten underlättar för dessa aktörer att hantera kontanter än på att införa ett lagstadgat tvång.

Efterfrågan på kontanter har minskat rekordsnabbt i Sverige, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har minskat eller upphört med sin verksamhet. Det är inte rimligt att tvinga marknadsaktörer att bedriva en samhällsviktig verksamhet som saknar kommersiell bärkraft. Detta gäller särskilt handeln, som redan har belastats hårt av den snabba nedmonteringen av kontantinfrastrukturen i samhället eftersom det har blivit både svårare och mer kostsamt att få tag på växelpengar och lämna in dagskassor.

Lösningen är i stället att staten subventionerar flera delar av kontantkedjan och då framför allt värdehantering, manuella kontanttjänster och handelns kontanthantering. Kontanthanteringen är samhällsviktig och det är därför statens ansvar att se till att den fungerar.

Johan Nilsson, kund- och marknadschef, Bankomat AB

Powered by Labrador CMS