Ann-Louise Hansson fibersamordnare i kommunen konstaterar att Zpyke fick avbryta fiberdragningen på grund av att tillstånd saknades.
Ann-Louise Hansson fibersamordnare i kommunen konstaterar att Zpyke fick avbryta fiberdragningen på grund av att tillstånd saknades.

Strömsund efterskänker 2,5 miljoner i hemligstämplat avtal

STRÖMSUND(JT) Fiberföretaget Spyke som skulle förse Rossön med fiber slipper betala vite på 2,5 miljoner kronor till Strömsunds kommun. När avtalet träffades beslöt sig kommunen att hemligstämpla det. Efter att JT överklagat till kammarrätten blev avtalet offentligt.

Publicerad
Richard Persson är teknisk chef på Strömsunds kommun. Han sekretessbelade avtalet där kommunen efterskänkte 2.5 miljoner.
Richard Persson är teknisk chef på Strömsunds kommun. Han sekretessbelade avtalet där kommunen efterskänkte 2.5 miljoner.

Turerna kring utbyggnaden av fibernätet i Rossön har varit många med projektören Zpyke med säte i Jättendal i Hälsingland. Skeenden som Jämtlands tidning redogjort för i ett flertal artiklar under året.

Arbetena med fiberdragningen fick avbrytas sedan det visade sig att Zpyke saknade delar av de tillstånd som krävs hos Trafikverket.

– De hann gräva hälften av de totalt 12000 meter som skulle grävas, säger Ann-Louise Hansson, fibersamordnare i Strömsunds kommun.

I sammanhanget beslöt Strömsunds kommun att utdöma ett vite per vecka så länge arbetena inte pågick. Den 23 juni ingick så parterna ett avtal där ett nytt avtal upprättades.

När Jämtlands Tidning begärde ut avtalet nekade Strömsunds kommun, tidningen det med hänvisning till att det var sekretessbelagt och att det skulle skada Zpyke om det lämnades ut.

JT överklagade beslutet till Kammarrätten i Sundsvall som gav tidningen rätt. Den 27 juli drygt en månad efter att avtalet skrevs, beslöt rätten att det ska lämnas ut eftersom Zpyke enligt domen inte bedöms lida någon skada om avtalet lämnas ut. Det har Strömsunds kommun följt.

Det avtal som tecknats visar att Zpyke tjänat på uppgörelsen. Strömsunds tidigare ställda krav på vite med 2,5 miljoner kronor skrivs ned till 79 258 kronor vilket skulle betalas inom tio dagar.

Vidare säger avtalet att fiberdragningen till Rossön ska vara färdigställt 31 oktober i höst där Zpyke kommer att anlita Tottes Svets & Industrimontage i Junsele som underleverantör.

Fakta Zpyke AB

Omsättning 2020:4,2 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto: 19 000 kronor.

Vinstmarginal: 0,61 procent.

Kassalikviditet: 178,69 procent.

Soliditet: 28,9 procent.

Långfristiga skulder: 500 000 kronor.

Kortfristiga skulder: 1,89 miljoner kronor.

Källa:allabolag.se

Om inte arbetena är färdigställda ligger hotet om vite kvar och Strömsunds kommun äger också rätt att häva kontraktet om inte arbetena fullföljs.

Fiberföretaget ska fortsatt vara byggarbetsmiljösamordnare för byggnads- och anläggningsarbetena där Strömsunds kommuns kontaktperson Richard Persson ges makt att stoppa bygget om inte Zpyke följer arbetsmiljöplanen.

Avtalet säger också att
Zpyke
är ansvarig för alla kostnader som åsamkas Strömsunds kommun vid ett eventuellt stopp av entreprenadarbetena om företaget brister i arbetsmiljöarbetet.

JT har sökt Zpykes vd Tony Åkerström för kommentar.

Powered by Labrador CMS