Trots minskad orderingång tjänar Engcon pengar. Vd Krister Blomgren är nöjd med den senaste delårsrapporten.
Trots minskad orderingång tjänar Engcon pengar. Vd Krister Blomgren är nöjd med den senaste delårsrapporten.

Minskad orderingång men ökad omsättning för Engcon

STRÖMSUND (JT) Trots minskad orderingång under tredje kvartalet ökade börsnoterade Engcon sin omsättning från 359 miljoner kronor till 416 miljoner kronor, en ökning med 16 procent

Publicerad

Av kvartalsrapporten framgår att orderingången minskade med fem procent till 324 miljoner kronor men detta påverkade enligt redovisningen inte omsättningen som noterades till 416 miljoner kronor och bolaget fortsätter att tjäna pengar.

Rörelseresultatet ökade från 91 miljoner kronor till 104 miljoner kronor, en ökning med 14 procent. Bolaget redovisar också läget för perioden januari -september där orderingången ökade från 1,19 miljarder kronor till 1,42 miljarder kronor och där omsättningen ökade från tidigare 1,18 miljarder kronor till 1,39 miljarder. Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 294 miljoner kronor och nu aviserar tiltrotortillverkaren en prishöjning med fem procent från första januari 2023.

Engcons vd Krister Blomgren kommentar i ett pressmeddelande delårsrapporten med att en ”extraordinär orderbok och stabila marginaler resulterade i ett starkt tredje kvartal. Efterfrågan var lägre i Norden medan övriga geografiska marknadsregioner visade tillväxt. Norden och Europa stod för ökningen medan leveranstiderna påverkade omsättningen i Amerika och Asien/Oceanien.

Leveranskapaciteten förbättrades i slutet av kvartalet men påverkades av utmaningar med vissa komponenter. Vi ser nu en stabil högre produktionstakt med kortare ledtider som följd. Vi förväntar oss att ledtiderna kortas ytterligare under kommande kvartal även om vi fortsatt påverkas av tillgången till vissa komponenter, säger han.

– Vi är glada över vår lönsamhetsutveckling samtidigt som det finns utrymme för en högre produktionstakt och kortade ledtider. Omvärldsläget omvärldsläge gör orderingången kommande kvartal svårbedömd. Vi är dock väl rustade att möta framtida utmaningar, säger vd:n

Powered by Labrador CMS