Stoppa rivningen av Hantverksgatan 21 i Bräcke

Rivning av flerbostadshuset på Hantverksgatan 21 i Bräcke har upprört många kommuninvånare. Och det med rätta.

Bräcke kommun har beviljats statsbidrag för att bland annat riva ett antal kommunägda byggnader. Syftet är att minska antalet tomma lägenheter, och minska drifts- och underhållskostnader. Inför ansökan om statsbidrag föreslogs att Hantverksgatan var ett av flera lämpliga objekt att riva. En enig kommunstyrelse stod i mars 2022 bakom ansökan.

När sedan Framtidsgruppen i Bräcke lämnade in en skrivelse om att köpa fastigheten för att omvandla den till bostadsrätter menade vi Moderater att ett omtag borde göras. Det engagemang som finns kring fastigheten och Bräcke samhälle bör vi ta vara på! 

Vi ville därför att rivningsprocessen skulle pausas och fastigheten läggas ut till försäljning på öppna marknaden, allt enligt de riktlinjer som kommunen tagit fram för fastighetsförsäljningar. Vi fick stöd av Jämtlands Väl Bräcke och Vänsterpartiet för den linjen, men det räckte inte. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna röstade för en rivning.

Nu har det visat sig att de rivningar kommunen hittills genomfört blivit billigare än planerat, varför ytterligare objekt nu är föremål för rivning. Kommunen har även tidigare bytt ut ett objekt, det så kallade Olandohuset, mot ett annat. Orsaken var att Olandohuset, som kommunen tidigare försökt sälja, nu hade en köpare. Uppenbarligen finns det en viss flexibilitet i hur de statsbidrag kommunen fått kan användas.

Vi är väl medvetna om att processen att riva Hantverksgatan 21 är långt framskriden. Från Moderaterna tycker vi ändå att det är sorgligt att majoriteten inte har modet att ompröva ett dåligt beslut som engagerat många. Jämtlands Väl Bräcke har till och med mobiliserat för en folkomröstning i frågan. Vi befarar att det gått prestige i frågan, och vädjar nu om ett, i alla fall, tillfälligt stopp för rivningen tills man utrett en eventuell försäljning av fastigheten.

Moderaterna i Bräcke genom

Marjaana Backlund, ordförande (M)

Johan Loock, gruppledare (M)

Powered by Labrador CMS