LEDARE

Språket är en kod – därför är det viktigt följa den

Det ska vara lätt tillgodogöra sig information.

Noterar att några konkurrerande medieföretag i länet uppmärksammade en satsning kring psykisk ohälsa bland unga i Härjedalen.

Rubriken var!

XXXX får utbildning i psykisk ohälsa.

Jag hoppas man får utbildning om psykisk ohälsa.

Nu är det lätt att det slinter i medierna eftersom saker och ting ska ske snabbt.

Men inte allt för sällan blir det språkliga svårbegripligt.

Jag kan ta följande exempel ur ett brev till kunder från Jämtkraft.

Förändringar i avtalsvillkoren i korthet

Benämningarna Lokalpris och Lokalpris Företagsportfölj tas bort. Dessa benämns i fortsättningen som Jämtpris med lokalrabatt och Jämtkraft Företagsportfölj med lokalrabatt. Inget annat än namnet ändras och anläggningar inom våra ägarkommuner ges fortsatt samma rabatt som tidigare. På Rörligt pris ges även fortsatt en lokalrabatt.

Vi inför ökad flexibilitet i säkringsnivån för våra förvaltade avtal Jämtpriset och Jämtkraft Företagsportfölj. Detta för att skapa större möjlighet att optimera säkringsnivån utifrån rådande marknadsläge och på så sätt uppnå ett jämnare och mer fördelaktigt pris för dig som kund.

Vi har också förtydligat att anläggningar som är timavräknade per automatik också får ett timpris hos oss som elhandlare och att anläggningar som är schablonavräknade får ett månadsmedelpris av oss som elhandlare.

Avräkningsmetoden överenskoms med ditt elnätsföretag. På din elhandelsfaktura ser du om du idag har timpris eller inte.

Du kan alltid hitta mer information om just ditt elavtal genom att logga in på Mina sidor eller i appen.

Det var ju glasklart eller hur?

Vi har ett informationssamhälle där vi hela tiden bombarderas med information.

Och då ska den vara glasklar, i alla fall från företag och myndigheter.

Och så är det ju som vi just noterade inte alltid.

När det gäller tidningar försvann korrekturläsarna för många år sedan.

Vi lägger trots våra begränsade resurser ned tid på att just korrekturläsa.

Naturligtvis blir det fel ändå ibland.

Hos våra konkurrenter skrivs allt mer material av textrobotar.

En utveckling som jag tycker är tveksam.

Att ersätta journalister med textrobotar och fylla tidningen med in och utrikes material från nyhetsbyråer ersätter inte lokaljournalistik.

Jämtlands Tidning erbjuder bara lokaljournalistik, inget annat!

Och därför publicerar vi varje vecka lika mycket lokala reportage och nyheter som våra betydligt större konkurrenter.

Samtidigt är vi länets billigaste tidning att prenumerera på!

Powered by Labrador CMS