Solkraft möjlig även på våra breddgrader

Satsningar i Sverige bidrar till elproduktion här.

I ett svar på min debattartikel om den storskaliga solkraftens möjligheter talar Torbjörn Skytt sig i stället varm för solkraft på sydligare breddgrader. Utgångspunkten för Torbjörn Skytt är att jag nämnt att det finns lika goda förutsättningar för solelproduktion här som i norra Tyskland och Frankrike. Det är naturligtvis svårt att ge en helt rättvisande bild mellan olika länders förutsättningar. För det handlar förstås inte bara om själva produktionen utan också om sådana saker som markpriser, löneläge och skattesituationen. För att bara nämna tre viktiga faktorer. 

Syftet med jämförelsen var att visa på möjligheter, inte att peka på exakt likvärdighet i förutsättningarna. Tas däremot jämförelsen till intäkt för att satsningar inte ska göras här utan någon helt annanstans i världen, så har jag misslyckats. 

Så ja, jag vill, som Torbjörn Skytt uttrycker det, gärna få fart på den Jämtländska tävlingsinstinkten. Faktum är att det både i Norrbotten och Västerbotten finns solcellsparker på över en megawatt. Och en sådan jämförelse känns helt relevant. 

Det är förstås alldeles utmärkt att Torbjörn Skytt vill opinionsbilda för solsatsningar också på sydligare breddgrader (Malaga nämns som en möjlig och säkert solsäker plats). Vi kan i Sverige i bästa fall dra nytta av sådana satsningar genom fortsatt teknikutveckling och spridning av know-how. Men satsningar i Sverige bidrar till elproduktion här. Det finns dessutom en stark säkerhetspolitisk komponent av ett Europa fritt från beroende av petrodiktatorer och oljeshejker. 

Så låt oss gärna arbeta tillsammans för ett Europa där solens möjligheter bättre tas till vara. Hoppas också att Jämtland inte hamnar helt i skuggan av sådana framtidssatsningar.

 Anna Werner, vd Svensk Solenergi 

Powered by Labrador CMS