LEDARE

Slutet på ett imperium

En mans dårskap och vilja att sätta spår i historieböckerna styr mycket av vår vardag just nu. Putins vilja att återta förlorad mark i det han betraktar som historiska delar av Ryssland har redan gett stora spår i världsekonomin liksom i vår privatekonomi!

Den fiaskoartade speciella militäroperationen som inleddes mot Ukraina den 24 februari har visat på den grundliga inkompetens och korruption som genomsyrar hela det ryska samhället.

Många har nog inbillat sig att den ryska militären fungerat bättre än samhället i övrigt men det visade sig vara snarast tvärtom!

Anfallskriget mot Ukraina har blottat brister på i stort sett alla håll inom den ryska militären.

Man har visat sig oförmögen att genomföra koordinerade operationer med olika vapenslag.

Trots ett övertag i luften på 20-1 har man inte lyckats få luftherravälde.

Ukrainas sak är vår.

De behöver alla vapen de kan få och kan vi utbilda deras militär så ska vi göra det.

För Ukraina är det att vinna eller försvinna.

Men, så är det också för oss. Skulle Putin lyckas med sitt angrepp på en grannstat kommer han att välja ut nya offer.

I paniken över de lyckade offensiver som Ukraina genomför sedan några veckor har han utlyst partiell mobilisering av 300 000 man.

Det har fått många män att lämna eller försöka lämna Ryssland.

Man är ointresserad av att dö i Putins krig.

Det har också lett till demonstrationer runt om i Ryssland.

I Dagestan har demonstrationer pågått i flera dygn och polis har tvingats skjuta i luften för att försöka skingra demonstranter.

Härifrån kommer många av de som redan stupat i kriget!

Det är demonstrationer som växer och som hålls trots risk för mångåriga fängelsestraff.

I panik genomförs också riggade folkomröstningar i de ockuperade områdena för att ansluta dessa till Ryssland.

Ryssland är världens till ytan största land.

Det består av 89 delar. 21 republiker, 6 territorier (Kraj), 50 regioner, 9 autonoma distrikt, 1 autonom region och 2 federala städer.

Putin har satt i gång en process som mycket möjligt kan slita sönder den existerande statsbildningen.

Vem trodde att Sovjetunionen skulle falla ihop så snabbt och sönderdelas till 15 nya länder?

För många medborgare av ickerysk etnicitet ligger Moskva väldigt långt borta.

Men nu har Putin fört sitt krig till deras tröskel!

Nu ska 300 000 män mobiliseras och skickas till fronten.

Brist på vapen, ammunition och fordon på rysk sida består.

Liksom uselt ledarskap och total brist på logistiskt tänkande.

Det enda detta leder till är att de ryska förlustsiffrorna kommer att skjuta i höjden.

Nu skramlar förrädaren Putin med kärnvapnen!

Då ska vi vara på det klara med att de nyaste kärnvapnen är 30 år gamla.

Komplicerade vapensystem som måste underhållas och ses över regelbundet för att fungera!

I ett land som just bevisat att de inte klarar att leverera bränsle till sina motoriserade förband i ett krig de förberett i minst sex månader!?

Skulle man trampa över den röda linjen som innebär användandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen kommer omvärldens svar att bli massivt!

Nog kommer Putin att gå till den ryska historien, men knappast på det sätt han tänkt sig!

Möjligt är att han och hans junta blir de första ryska ledare som faktiskt får stå till svars inför domstol för sina handlingar!

Det är också så att förser man 300 000 motvilliga män med vapen och skickar dem till ett krig de inte vill utkämpa är frågan öppen åt vilket håll de riktar vapnen!

Under tiden får vår vilja att stödja Ukraina inte svikta. Oavsett prishöjningar och brist på varor och reservdelar!

Powered by Labrador CMS